جلغوزه‌ی خوست امسال حدود ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت

mail-admin
خوست

 

۲۳ سنبله ۱۳۹۹

به اساس ارزیابی جنگل‌های جلغوزه‌ی ولایت خوست، توسط ریاست زراعت این ولایت، قرار است حاصلات جلغوزه‌ی امسال خوست، حدود ۲۵ درصد افزایش داشته باشد. این ارزیابی‌ها نشان داده است که امسال جنگل‌های جلغوزه‌ی ولایت خوست، ۱۸ هزار و ۶۰۰ تُن خواهد رسید، مقداری که ۲۵ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

حفیظ‌الله شاه‌نوری، رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت خوست می‌گوید که سال گذشته حاصل جلغوزه از جنگل‌های خوست ۱۵ هزار تن بود.

خوست، پکتیا، پکتیکا، کنر، لغمان، نورستان و کاپیسا، ولایت‌هایی‌اند که به ترتیب بیش‌ترین جنگل‌زارهای جلغوزه را در خود جا داده‌اند. در این ولایت‌ها، حدود ۴۰ هزار تن در کاروبار جلغوزه مشغول‌اند.

شهزاده رییس انجمن جلغوزه ولایت خوست، که در عین حال تاجر نیز هست، می‌گوید، امسال حاصلات جلغوزه‌ی خوست زیاد شده است، به این ترتیب، کاروبار کسانی که در این بخش مصروف هستند، بهتر خواهد شد.

او گفت که در سال‌های پسین، بازار خوب و بهای بلند جلغوزه در زنده‌گی مردم و نگهداری جنگل‌ها اثر مثبت گذاشته است.

تلاش‌های وزارت زراعت به منظور رشد جلغوزه و چهارمغز در ولایت خوست، هر روز از روز قبل بیش‌تر می‌شود.

احیای جنگل‌های جلغوزه و چهار مغز، ساخت انجمن‌های حفاظت از جنگل‌ها، ساخت قوریه‌های درختان جنگلی، آموزش هزاران تن در بخش پرورش و حاصل‌گیری از درختان جلغوزه توزیع قیچی و وسایل برداشت به انجمن‌های تولیدکننده‌ی جلغوزه از کارهای بنیادین وزارت زراعت در زمینه‌ی توسعه‌ی جنگل‌ها و حاصلات جلغوزه در ولایت خوست است. کاربرد قیچی معیاری و وسایل برداشت به گروپ‌های تولیدکننده‌ی جلغوزه، جلو ۲۰ درصد ضایعات جلغوزه را می‌گیرد.

در همین حال، آن دهقانانی که در جنگل‌های جلغوزه کار می‌کنند، می‌گویند که امسال حاصل جلغوزه خوب و درختان جلغوزه میوه‌ای خوبی نسبت به سال گذشته گرفته‌اند. عبدالحکیم از باشنده‌گان ولایت خوست می‌گوید: «در کل جنگل‌ها، حاصلات جنگل‌های خوست بهتر است، امسال حاصلات جنگل‌های جلغوزه بیش‌تر است و نسبت به سال گذشته زیاد شده است

عبدالحکیم در حالی که از افزایش حاصلات شاد است، می‌گوید: «حاصلات بسیار خوب شده است، نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، ما به پروسس معیاری و بسته‌بندی نیاز داریم و از وزارت زراعت می‌خواهیم که به ما فابریکه‌های پروسس بسازد

وزارت زراعت به منظور پروسس، بسته‌بندی و جلوگیری از ضایعات نیز گام‌های بلندی برداشته است که این تلاش‌ها، در بخش تولید، توسعه، پروسس و فروش، زمینه‌هایی را برابر کرده است.

وزارت زراعت هم‌چنان قرار است به خاطر پروسس، بسته‌بندی و جلوگیری از ضایعات جلغوزه در ولایت‌های خوست و پکتیا، فابریکه‌های پروسس جلغوزه بسازد.

در همین حال، بزرگ‌ترین فابریکه‌ی پروسس جلغوزه توسط وزارت زراعت در کابل ساخته شده است. این فابریکه‌ی بزرگ، با معیارهای جهانی جلغوزه را پروسس می‌کند.

این فابریکه، با صادرات جلغوزه‌ی افغانستان به چین و شماری از کشورهای اروپایی به کار آغاز کرد.

جلغوزه، پسته و زعفران از شمار محصولات صادراتی مهم افغانستان است و همین حالا در ۱۶ کشور تقاضای واردات جلغوزه وجود دارد.

افغانستان در یک سال، ظرفیت تولید ۲۳ تا ۳۵ هزار تن جلغوزه را دارد که اگر با قیمت فعلی محاسبه شود، ارزش آن ۱.۴ میلیارد دالر است.

به اساس حکم و توجه خاص رییس جمهور، در سال‌های اخیر جلو قاچاق جلغوزه به کشورهای همسایه گرفته شد و حالا جلغوزه‌ی افغانستان از بندرهای رسمی و به نام افغانستان صادر می‌شود.