زهرا؛ خانمی که از هردور فروش محصولات گل‌خانه‌اش ۵۰‌ هزار افغانی درآمد دارد

mail-admin
زهرا؛ خانمی که از هردور فروش محصولات گل‌خانه‌اش ۵۰‌ هزار افغانی درآمد دارد
 
۲۲سرطان ۱۳۹۹
زهرا، یک تن از باشندگان قریه‌های مربوط به شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز است که با کار در یک گل‌خانه، توانسته منبع خوبی برای تامین مخارج خانواده و هزینه تعلیم و تربیه فرزندانش دست‌وپا کند.
زهرا مادر چهار فرزند است و قبلاً از بی‌کاری و وضعیت بد اقتصادی رنج می‌برد، اما حالا به عنوان یکی از زنان موفق در قریه خود شناخته می‌شود.
وضعیت اقتصادی خانواده‌ی زهرا دو سال قبل، زمانی که برنامه‌ی ساخت گل‌خانه‌های بزرگ و کوچک از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به حمایت برنامه معیشت بدیل سازمان ملل در مرکز ولایت نیمروز راه‌اندازی شد، رو به تغییر گذاشت. او تحت پوشش برنامه ساخت گل‌خانه‌ها قرار گرفت و هم‌چنین آموزش‌های لازم نیز در باره‌ی چگونگی کار و فعالیت در گل‌خانه دریافت کرد.
زهرا حالا صاحب یک گل‌خانه است که در آن سبزیجات مختلفی تولید و پروسس می‌کند. بادرنگ، بادنجان رومی و مرچ از عمده‌ترین محصولات این گل‌خانه است. زهرا می‌گوید که در هردو برداشت این محصولات، مبلغ پنجاه‌هزار افغانی به‌دست می‌آورد.