ملکه؛ خانمی که در دو ماه از یک سبزخانه بیش از هفتادهزار افغانی بادرنگ فروخت

mail-admin
ملکه؛ خانمی که در دو ماه از یک سبزخانه بیش از هفتادهزار افغانی بادرنگ فروخت
 
۱۴ سرطان ۱۳۹۹
ملکه یک خانم زراعت‌پیشه در ولایت بلخ، توانسته در جریان دو ماه، به ارزش بیش از هفتاد هزار افغانی از یک سبزخانه حاصل بگیرد.
خانم ملکه باشنده اصلی ولسوالی ورس بامیان و باشنده فعلی کمپ سخی در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ است. کمپ سخی در حدود بیست ‌کیلومتری شهر مزارشریف موقعیت دارد و در جریان سال‌های گذشته، کدام دولتی و غیردولتی برای بهبود شرایط زندگی باشندگان این منطقه کمک نکرده است.
ملکه مادر سه فرزند است و قبلاً هیچ‌گونه درآمدی برای تامین ضرورت‌های خانواده‌اش نداشت. اما، یک سال قبل، او تحت پوشش برنامه احداث باغچه‌ها و سبزخانه وزارت زراعت از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری قرار گرفت.
برنامه ملی باغداری و مالداری، برای خانم ملکه دو سبزخانه به اندازه‌های متفاوت احداث نموده و آموزش‌های لازم در باره چگونگی پرورش سبزیجات در سبزخانه‌ها و باغچه‌های خانگی ارایه کرد.
خانم ملکه از آموزش‌ها کار گرفت و در یکی از سبزخانه‌هایش بادرنگ به شکل چیله‌یی کاشت. او در جریان دو ماه گذشته، توانست از این سبزخانه به ارزش بیش‌ از هفتادهزار افغانی بادرنگ به فروش برساند.
ملکه آرزو دارد تا در کنار شوهرش، شرایط بهتری برای آموزش و پرورش فرزندانش مهیا سازد. او با تقدیر از فعالیت‌های وزارت زراعت، از این وزارت خواست تا فرصت‌های بیشتر کاری برای خانم‌ها فراهم سازد.
برنامه ملی مالداری و باغداری وزارت زراعت، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به شش‌هزار زن را تحت پوشش برنامه‌ها و خدمات خود قرار داده است.