روزی‌قل از دو جریب باغ شفتالو، بیش از ۳۰۰ هزار افغانی درآمد کرده است

mail-admin
روزی‌قل از دو جریب باغ شفتالو، بیش از ۳۰۰ هزار افغانی درآمد کرده است
 
۹ سرطان ۱۳۹۹
روزی‌قل، باغدار جوزجانی، امسال از حاصل دو جریب باغ شفتالویش بیش‌تر از ۳۰۰ هزار افغانی پول به دست آورده و از این درآمدش خوش‌حال است.
روزی‌قل باشنده‌ی ولسوالی قرقین ولایت جوزجان است. او، یکی از صدها باغداری است که وزارت زراعت برای‌شان در ولسوالی قرقین، باغ‌های میوه را با در نظر داشت توافق محیطی آن احداث کرده است.
یکی از نمونه‌های ساخت باغ‌ها توسط پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، ارایه‌ی خدمات مشورتی و ساخت باغ‌های شفتالوی جوزایی برای روزی‌قل و دیگر باغداران ولسوالی قرقین است. روزی‌قل دو جریب باغ شفتالو دارد و به گفته‌ی خودش از هر جریب باغ شفتالویش در حدود سه هزار کیلو شفتالو فروخته است.
روزی‌قل می‌گوید او در گذشته هرگز با شیوه‌های جدید باغداری آشنایی نداشت و از برکت عرضه خدمات و مشورت‌های تخنیکی‌ای که توسط کارمندان وزارت زراعت برایش داده شده، در سال جاری توانست از دو جریب شفتالو خود، بالاتر از ۳۰۰ هزار افغانی پول به دست بیاورد که این رقم به تناسب سال‌هایی که زمین وی باغ نبود افزایش چند برابر داشته است.
در حال حاضر اکثریت باغ‌هایی که در ولسوالی قرقین توسط وزارت زراعت ساخته شده، به حاصل‌دهی آغاز کرده است.