حاصل زردآلوی محمد عارف نسبت به سال پار ۲۰ درصد افزایش یافته است

mail-admin
حاصل زردآلوی محمد عارف نسبت به سال پار ۲۰ درصد افزایش یافته است
 
۲۶ جوزای ۱۳۹۹
محمد عارف نام دارد و باشنده‌ی قریه ثمرقندیان ولایت بلخ است. محمد عارف جوانی تحصیل یافته است، اما نبود زمینه‌های دیگر کاری، سبب شده تا او کار را در زمینی که از پدرش به وی میراث مانده، آغاز کند.
در اوایل محمد عارف هم‌مانند همسایه‌هایش، بیش‌تر زمینش را که چهار جریب است، غله‌جات و حبوبات می‌کاشت، که از فروش حاصل آن، به گفته‌ی خودش، پول چندانی نمی‌توانست به دست بیاورد.
سرانجام حدود چهار سال قبل از امروز، او شامل پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت شد. این پروژه به او، باغ زردآلوهای نارنجی و امیری ساخت.
محمد عارف می‌گوید باغش، سال دوم است که به حاصل‌دهی شروع کرده و در سال روان به تناسب سال گذشته، حاصلاتش ۲۰ درصد افزایش یافته است.
محمد عارف می‌گوید او در سال روان از هر جریب زردآلوی نژاد نارنجی‌اش، بالاتر از ۲۰۰ هزار افغانی حاصل گرفته که این رقم به تناسب حاصل کشت غله‌جات و حبوبات هرگز قابل مقایسه نیست.
محمدعارف ضمن قدردانی از فعالیت‌های وزارت زراعت به خودش، بر ادامه‌ی این همکاری با باغداران در مناطق دوردست تاکید می‌کند و یگانه راه بهبود در اقتصاد دهقانان را عرضه خدمات مفیدی می‌داند که از سوی این پروژه‌ی وزارت زراعت برای دهقانان و باغداران عرضه می‌گردد.
وزارت زراعت تنها از طریق پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت به غیر از محمد عارف تا اکنون بالاتر از دو هزار جریب زمین را در ولسوالی‌های مختلف ولایت بلخ باغ‌های زردآلو ساخته است.