خانمی که با ۱۰۰ مترمربع زمین، ضرورت‌های خانواده‌اش را رفع می‌کند

mail-admin
خانمی که با ۱۰۰ مترمربع زمین، ضرورت‌های خانواده‌اش را رفع می‌کند
 
۱۹ جوزای ۱۳۹۹
بی‌بی‌ سارا یک تن از زنان زراعت‌پیشه در قریه «گوری‌مار» ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ است که توانسته با کشت انواعی سبزیجات در ساحه‌ی ۱۰۰ مترمربع زمین، منبع خوبی برای رفع نیازمندی‌های خانواده‌اش بسازد.
بی‌بی‌ سارا در یک خانواده‌ی هشت‌ نفری زنده‌گی می‌کند و پدرش در نتیجه‌ی جنگ‌ها دارای معلولیت شد. سارا با معلولیت پدرش، از ادامه‌ی تحصیل بازماند و مجبور شد که به جای پدرش، مسوولیت تامین ضرورت‌های خانواده را به دوش بگیرد.
بی‌بی‌ سارا سال گذشته شامل بخش کشت سبزیجات گل‌خانه‌ای برنامه حمایت از اولویت ملی دوم، SNaPP-2، مربوط به وزارت زراعت شد. او به حمایت این برنامه آموزش‌های لازم در باره چگونه‌گی کشت، پرورش، کنترل گیاهان هرزه، مبارزه با آفات نباتی و روش‌های برداشت حاصل و بازاریابی سبزیجات را آموخت.
برنامه حمایت از اولویت ملی دوم وزارت زراعت، برای بی‌بی سارا یک گل‌خانه در ساحه صد مترمربع زمین برای تولید سبزیجات ساخت. سارا مصروف کار شد و اکنون این گل‌خانه منبع خوبی برای کسب درآمد به منظور تامین ضرورت‌های اولیه خانواده‌اش شده است. سارا می‌گوید که روزانه حدود ۳۵۰ افغانی از طریق فروش سبزیجات شامل بادرنگ، بادنجان رومی‌، بادنجان سیاه، مرچ سبز و گندنه به دست می‌آورَد. به گفته‌ی او، این مبلغ می‌تواند ضرورت‌های اولیه روزانه خانواده‌اش را رفع کند.
قریه گوری‌مار یک منطقه کم‌‌آب و دچار کمبود سبزیجات تازه است. اما، سارا با کار در گل‌خانه خود، توانسته سبزیجات تازه به دسترس هم‌روستایی‌هایش قرار دهد.