ریاست اداری

mail-admin

معرفی ریاست

ریاست اداری منحیث یک نهاد معتبر تنظیم کننده، تسهیل کننده و ارائه کننده خدمات حمایوی و شریک استراتیژی اداره با درنظرداشت اصل شفافیت، حساب‌دهی، ارائه خدمات به موقع، موثر، قابل اعتماد، دقیق، قابل دسترس و نو آورانه در سطح وزارت زراعت آبیاری و مالداری می‌باشد.

ماموریت(Mission):

 ارائه خدمات و تسهیلات لازم با کیفیت در حمایت و هم‌کاری مقامات ذی‌صلاح در سطوح مرکزی و ولایتی از طریق مشارکت و راه حل‌های نو آورانه  جهت تامین محیط کاری مناسب و صمیمانه که در آن تمامی جوانب ذی‌دخل شاهد رشد و موفقیت‌های روز افزون باشند.

هدف (Target):

این ریاست در تلاش است تا با ارایه خدمات حمایوی و خدماتی باعث بهبهود روند در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گردد.

معرفی ریس:

زندگینامه سهراب خواصی رییس اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

سهراب خواصی فرزند عبدالغیاث خان در سال 1368 در یکی خانواده های متدین و روشنفکر در ولسوالی شینواری غوربند ولایت پروان دیده به جهان هستی گشود.

موصوف تعلیمات  ابتدایی و متوسطه  خویش را در لیسه اشترشهر ولسوالی شینواری ولایت پروان سپری نمود و دوره ثانویه را در لیسه عالی سیدالناصری واقع حوزه یازدهم کابل سپری نمود که در سال 1385 به درجه اعلی از لیسه متذکره فارغ گردید.

آقای خواصی در سال 1386 از طریق کانکور به پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار راه یافت که دوره تحصیلی لیسانس را نیز با اخذ درجه کدری در سال 1390 به پایه اکمال رساند.

پس از آن در حمل سال 1391 از طریق رقابت آزاد  به حیث آمر تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تقرر حاصل نمود که از سال 1393 الی اخیر سال 1394 در کنار بیشبرد وظیفه متذکره سرپرستی ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را نیز به عهده داشت.

 آقای سهراب خواصی الی 29 عقرب سال 1396 به حیث آمر تدارکات ایفای وظیفه نموده و از آن تاریخ به بعد الی اکنون به اساس حکم رییس جمهور سمت ریاست اداری وزارت زراعت را به عهده دارد که در بیشبرد امور موفق بوده و تا حالا چندین مرتبه مورد تقدیر و ستایش رهبری وزارت زراعت و ولسی جرگه کشور قرار گرفته است.

سهراب خواصی همچنان در سال 2014 جهت فراگرفتن دوره تحصیلی ماستری در بخش اداره تجارت (MBA) وارد پوهنتون باختر گردیده که درسال 2015 ماستری خویش را با اخذ درجه کدری دریافت نمود.

آقای خواصی  برنامه های آموزشی ملی و بین الملی کوتاه مدت را در بخش های مختلف سپری نموده و همچنان به زبان های ملی کشور تسلط کامل داشته و در کنار آن به زبان انگلیسی نیز تسلط دارد.

پلان کاری ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ریاست اداری:

دانلود پلان کاری

گزارش اجراآت کاری سال مالی ۱۳۹۷ ریاست اداری

مقدمه:

از این‌که ریاست اداری یک بخش حمایوی و خدماتی در سطح وزارت بوده و همیشه در جهت ارائه خدمات به موقع با کیفیت و موثرغرض تحقق بخشیدن دید و اهداف استراتیژیک و سکتوری وزارت را حمایت در این اواخر یک سلسله اقدامات قابل ملاحظه در مطابقت به پلانها و شاخص‌های کلیدی از قبل تعین شده روی دست و در مرحله تطبیق در آورده است .

جزئیات:

ریاست اداری تمامی فعالیت‌ها و ارائه خدمات خویش را در پنج بخش عمده در مطابقت با ساحه کاری و تشکیلات موجوده عیار ساخته که اجرات و دست‌آوردهای آن قرار ذیل می‌باشد:

 1. در بخش آمریت تخنیک و ترانسپورت

به منظور تنظیم و مدیریت درست از منابع دست‌داشته ترانسپورتی و صرفه جوئی در روغنیات و پرزه‌جات وسایط اقدامات ذیل:

 1. نیاز مندی پرزه‌جات برای وسایط نقلیه مختلف جهت ترمیم دوامدار مرفوع گردید.
 2. نیازمندی مواد سوخت از قبیل تیل دیزل و پطرول برای وسایط مختلف جهت فعالیت‌های روزمره مرفوع گردیده است.
 3. نیازمندی مواد چرب کننده برای وسایط مختلف مرکزی جهت حفظ ومراقبت رفع گردید.
 4. به تعداد ۲۵ عراده وسایط ترمیم گردید.
 5. به تعداد ۸۰ عراده وسایط و ماشین‌آلات زراعتی تسبیت نور درهماهنگی اداره مستقیل ملی نورم و استندرد(آنسا) گردیده است.
 6. به تعداد ۲۵۰ عراده وسایط نقلیه طی مراحل اسناد و تجدید جواز سیر آن تکمیل گردیده.
 7. به تعداد ۱۵۰ عراده وسایط در نظر است که در سایر ریاست های زراعت ۳۴ ولایت کشور تطبیق گردد.
 8. پیشنهاد و توظیف هئیات مختلط معاینه و توزیع روغنیات جهت کنترول و مراقبت از توزیع عادلانه و شفاف روغنیات،پرزه جات، تشریع و سجل وسایط و اجناس،  معاینه اجناس خریداری پرچون، داغمه، لیلام، و غیره، که سبب صرفه جوئی قابل ملاحظه در توزیع پرزه جات، معاینه اجناس با درنظرداشت کمیت و کیفیت، و حتی توزیع تیل، که طی ماه‌های قبل و حتی سال قبل آمریت محاسبه جنسی هفته‌وار حدود ۲۰۰۰ الی ۴۰۰۰ لیتر تیل (دیزل و پطرول) توزیع داشت و حال چون پروسه تحت نظر هئیات مختلط بطور شفاف و عادلانه توزیع صورت می‌گیرد، بناً ارقام فوق به ۸۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ لیتر (دیزل و پطرول) پائین آمده که یک رقم قابل ملاحظه را نشان داده و یک پیشرفت و دستآورد نیک می‌باشد.
 9. آبیاری روزمره ساحات سبز و جنگلات پروژه کمربند سبز کابل
 1. در بخش آمریت حفظ تاسیسات اماکن (املاک)

  1. ترتیب مشخصات و ارقام زمین غصبی ۱۵ ولایت جمع آوری گردید.
  2. ارسال لست ابتدائی غاصبین زمین متعلقه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری شامل ۷ ولایت ترتیب و جهت پیگیری به ارگان‌های عدلی و قضایی ارسال گردیده.
  3. ارقام غصبی ارسال شده شامل ۴۰۰ مورد تحت دوران نهادهای عدلی و قضایی مرکز و ولایات قراردارد.
  4. به تعداد ۱۴ مورد موضوعات غصبی در صدر اولویت‌های اجراآت ریاست اداری قراردارد.
  5. توظیف هیئت جهت تشخیص حدود اربعه املاک متعلقه که شامل ۱۲ ولایت می‌باشد.
  6. ترتیب دفاتر اماکن املاکی و ارسال آن به مراجع مرتبط به املاک از ۲۷ ولایت رو به اکمال بوده و ۶ ولایت در مرحل اغاذ اجراآت قرار دارد.
  7. سیستم برای ثبت و راجستر جایدادهای خالصه وزارت زراعت، آبیاری ومالداری ایجاد گردید.
  8. ترتیب پیشنهاد به منظور مطالعه انتقال زمین از جانب اداره اراضی و امضاء تفاهم‌نامه به تعداد پنج مورد تحت دوران قراردارد.
  9. تشخیص املاک مازاد ضرورت به منظور اجاره دهی به تعداد ۵ مورد تحت دوران قراردارد.
  10. ترتیب شرطنامه ارسال موضوعات اجاره‌دهی به ریاست املاک دولتی وزارت مالیه و طی مراحل نهایی اجاره‌دهی پنج مورد تحت دوران قراردارد.
  11. ثبت و راجستر سجل تمامی تعمیرات مرکزی وزارت در سیستم دیتابیس جهت تنظیم و مدیریت مکان دفتری (Space management) که در صورت نیاز با استفاده از سیستم جهت آگاهی از تعداد دفاتر تحت استفاده و یا غیر استفاده (خالی) معلومات حاصل کرد.
 2. در بخش آمریت محاسبه جنسی

  1. طرح و ترتیب طرزالعمل محاسبه جنسی اکمال گردید.
  2. بیش از ۲۵۰۰۰ قلم اجناس و اموال مربوط و پروژه‌های هم‌کار وزارت ثبت و راجستر گردید.
  3. برنامه آموزشی برای کارمندان مرکزی و ولایتی پیرامون سیستم امپلز راه اندازی گردید.
  4. اسناد و مدارک اجناس منقول مرکز و ولایت صورت گرفت .
  5. مدیریت و کنترول عادلانه توزیع اجناس و اموال(سوزنده، چرب کننده و پرژه‌جات وسایط) باعث کاهش درمصارف گردید.
  6. موجودی تحویل‌خانه‍‌ها مرکزی و واحدهای دومی(بادام باغ و دارالامان) صورت گرفت.

احیاء و بازسازی تحویل‌خانه‌های ستندرد و معیاری مرکزی و ولایتی.

  1. تسبیبت نیاز مندی اجناس و اموال مورد ضرورت ریاست‌های مرکزی و واحدهای دومی ازقبیل گاز، چوب و قرطاسیه صورت گرفت.
  2. بیش از ۸۰۰ قلم اجناس داغمه و مازاد ضرورت واگذار و لیلام گردید. 
  3. موجودی ذمت معتمدین و تحویل‌خانه‌ها و تثبیت احتیاج لوازم دفتری (قرطاسیه، گاز و چوب محروقاتی، روغنیات، پرزه جات و غیره).
  4. ثبت و راجستر (تگنگ و لیبلنگ) تمامی وسایط (تیز رفتار و باربری) ریاست اداری و درج آن در سیستم (MPULs).
 1. در بخش آمریت حفظ و مراقبت

 1. سه حلقه چاه عمیق در محوطه وزارت حفر گردید.
 2. به تعداد سه تعمیر مرکزی وزارت آهن پوش گردید.
 3. دفاتر تعمیرهای وزارت به مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع فرش گردید.
 4. پروژه ذخیره ارتفاعی مرکز وزارت تکمیل و بهره برداری سپرده شد.
 5. به تعداد ۲۵ باب تشناب های ۱۹ تعمیر وزارت ترمیم گردید.
 6. دو حلقه چاه عمیق طرح و ترتیب و برآورد گردید است.
 7. هفت باب دروازه زرهی درمحوطه وزارت طرح و برآورد گردید.
 8. مدیریت و تنظیم پاکی و صفائی و آماده‌گی‌های لازم برای تدوین محافل و مجالس عمومی، سمینارها و ورکشاپها در سطح وزارت و واحدهای دومی.
 9. ارائه خدمات جهت تنظیم و تزئین صحن نمایشگاه‌های زراعتی بادام باغ.
 1. در بخش مدیریت عمومی محافظت

 1. تدویر جلسات به منظور هماهنگی فی‌مابین ارگان‌های هم‌کار امنیتی در مرکز و واحدهای دومی وزارت

طرح و ترتیب طرزالعمل خدمات پذیرش مراجعین.

 1. ایجاد مدیریت پذیرش مراجعین.
 2. ایجاد روند توزیع کارت ورودی وسایط محوطه وزارت.
 3. تامین انضباط و حفاظت از تاسیسات اموال و اجناس مرکزی و واحدهای دومی وزارت تطبیق گردید.
 4. توزیع بیش از ۳۰۰ قطعه کارت وسایط و تنظیم آن در پارک‌های معین

پلان‌های کاری ۱۳۹۸ ریاست اداری

دانلود پلان

پلان عملیاتی ۱۳۹۸ 

گزارش اجراآت کاری سال مالی ۱۳۹۸ ریاست اداری

مقدمه:

ریاست اداری منحیث یک  نهاد معتبر تنظیم کننده، تسهیل کننده و ارائه کننده خدمات حمایوی و شریک استراتیژی اداره با در نظرداشت اصل شفافیت، حساب‌دهی، ارائه خدمات بموقع، موثر، قابل اعتماد، دقیق، قابل دسترس و نو آورانه در سطح وزارت زراعت آبیاری و مالداری می‌باشد

ریاست اداری تمامی فعالیت ها و ارائه خدمات خویش را در پنج بخش عمده در مطابقت با ساحه کاری و تشکیلات موجوده عیار ساخته که اجرآت و دستآوردهای آن قرار ذیل می‌باشد:

دستآوردهای ۱۳۹۸

بخش آمریت تخنیک و ترانسپورت

  • نظر به چک و کنترول دقیق از سیستم کنترولی و مراقبتی وسایط (GPS Tracking system)  ایجاد شده مصارف روغنیات تیل دیزل و پطرول، پرزه‌جات، روغنیات مبلایل و فلترباب با تناسب سال‌های گزشته در سال جاری ۱۳۹۸ مقدار چشم‌گیری کاهش بوجود آمده، که تفصیل آن در جدول آتی می‌باشد.
  • با نظرداشت مزایای سیستم متذکره ریاست اداری پلان دارد تا در ریاست‌های زراعت ۳۴ ولایت  کشور نیز تطبیق نماید. هم‌چنان بودجه آن در پلان تدارکاتی سال مالی ۱۳۹۸ درج گردیده است.

  کاهش تدریجی درمصارف تیل طی سال های 1394 الی 1398

  مدت مصارف تیل

  دیزل

  بطرول

  مجموعه

  سال مالی 1394

  241645

  55035

  296680

  سال مالی 1395

  207934

  46600

  254534

  سال مالی 1396

  184413

  63149

  247562

  سال مالی 1397

  140903

  49575

  190478

  سال مالی 1398

  134850

  63550

  198400

  مجموعه تیل

  909745

  277909

  1187654

  کنترول و کاهش در مصارف پرزه جات و فلتر باب برای وسایط نقلیه طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸

  سال مالی

  پرزه جات

  فلتر باب

  قیمت مجموعی

  1396

  2500

  31

  11829955

  1397

  232

  0

  6182780

  1398

  1053

  50

  11482261

  مجموع

  2732

  31

  18012735

         

   • ثبت و سجل ۲۵ عراده واسطه‌های مساعدت شده بعد از تشریح به جمع معتمدین و دریوران.
   • تجدید و اخذ جواز سیر و پلیت‌های حدود ۸۰ عراده وسایط وزارت و پروژه‌های داخلی.
   • تثبیت نورم‌های حدود ۵۰ عراده وسایط و چند پایه دیگر ماشین الات زراعتی در همکاری با اداره ا ستندرد " انسا ".
   • به تعداد ۵۰۰ عراده وسایط ترمیم جاریه و به تعداد ۲۰ عراده ترمیم اساسی گردیده است..

  بخش آمریت حفظ تاسیسات و اماکن (املاک)

  • در سال جاری ۱۳۹۸ موازی ۳۵۸۷.۲۵ جریب زمین غصبی در مرکز و ولایات شناسایی گردیده و فعلا تحت دوران نهادهای عدلی و قضایی قرار دارد.
   • اعزام هئیات مختلط از ریاست‌های مختلف به شمول اداری به ۵ ولایات جهت تنفیذ قراردادهای و ملکیت‌های تحت اجاره وزارت زراعت.  
   • طی مراحل پروسه اجاره‌دهی ملکیت‌های خالصه وزارت زراعت در هم‌کاری با اداره محترم مستوفیت ولایات و ریاست املاک دولتی وزارت محترم مالیه در مرکز.
   • تنظیم و تامین محیط کاری سالم برای پروژه‌ها و ریاست‌های مرکزی.
   •  پیگیری منازعات املاکی از طریق نهاد های عدلی و قضایی و ارایه معلومات غرض ترتیب اقامه دعوی پیرامون استرداد جایداد های خالصه وزارت زراعت  از طریق نهاد های عدلی و قضایی.
   • آمریت حفظ تاسیسات و اماکن بر علاوه شاخص های کاری مذکور در قسمت انتقال و تبادله املاک این وزارت به جانب ارگان های دیگر و انتقال و تبادله املاک دولتی بین ادارات نماینده رسمی معرفی می نماید که از آن جمله انتقال زمین مرکز پروسس شیر واقع ولایت هرات و انتقال زمین مارکیت زراعتی بوست ولایت هلمند. 

  بخش آمریت محاسبه جنسی

  • اجناس داغمه جات جمع اوری شده ، نسبت عدمی موجودیت دیپو جداکانه در فضا باز قرار داشته برای جلوگیری از حریق و تخریبات انها سیستم واگذاری ساده گردیده نظر به سالهای قبل اقلام زیات به فروش رسانیده شده و پول آن به عواید دولت تحویل شده. که تفصیل آن در جدول ذیل می‌باشد.

  1.  

  سال مالی

  تعداد اجناس داغمه

  وزن فلزیات داغمه به کیلوگرام

   تعداد وسایط مازاد

   قیمت مجموعی

  1394

  263

     

  234000

  1395

  384

     

  344000

  1396

  146

     

  296500

  1397

  533

     

  1297965

  1398

  209

  52145

  2

  2258243

  مجموع

  1326

   

   

  4430708

  1. ثبت و راجستر  حدود ۲۶۳۸۶ قلم اجناس (دارائی های منقول) و اموال مربوط به وزارت زراعت و پروژهای داخلی در دیتابیس آن لاین ایمپلز (M-Pulse) . که شرح آن در جدول به تفکیک سالهای مختلف در ذیل می‌باشد.

  تعداد اجناس ثبت شده طی سال های 1395 الی 1398

  سال مالی

  تعداد اجناس

  1395

  5263

  1396

  10720

  1397

  10403

  1398

  5327

  Grand Total

  31713

  • آهن باب کهنه و داغمه از مرکز و واحد های دوومی وزارت جمع اوری و در محل مناسب در ساحه بادام باغ جابجا شده و به کمیته فلزباب داغمه متعلقه وزارت مالیه رسما ابلاغ گردیده.
  • مدیریت و تنظیم دقیق از پروسه توزیع شفاف و عادلانه روغنیات ، پرزه جات،و سایر اموال و اجناس.
  • صرفه جوئی در مصرف  قرطاسیه باب و احیا و بازسازی دوباب تحویلخانه (گدام) بشکل معیاری و ستندرد در مرکز وزارت.
  • موجودی اجناس و اموال به تفکیک تحویلخانه ها و معتمدین.
  • تثبیت نیازمندی ادارات و شعبات بابت قرطاسیه، روغنیات، پرزه جات وسایط، گاز محروقاتی و چوب محروقاتی وغیره.
  • طرح و ترتیب طرزالعمل (خاکه) برای مدیریت دقیق از نگهداری و واگزاری اجناس و اموال منقول در روشنائی با قوانین و مقررات نافذه.

  بخش آمریت حفط و مراقبت

   • طرح و ترتیب، برآورد و تکمیلی پروژهای ترمیم سرک‌ها، ساحه لندسکیپ کودکستان، ترمیم ورکشاپها، اتاق محافظین، و پیاده رو های داخل وزارت.
   • مدیریت و تنظیم پاکی و صفائی و آماده گی های لازم برای تدوین محافل و مجالس عمومی، سمینارها و ورکشاپ‌ها در سطح وزارت و واحد‌های دومی.
   • مدیریت و تنظیم برنامههای نمایشگاه زراعتی و میله دهقان در بادام باغ. رنگمالی و ترمیم تعمیرات و تاسیسات در مرکز وزارت.
   • نصب لوایح راهنمای ریاست‌های مرکز وزارت
   • تعویض نمودن فرش‌های دفاتر و دهلیزهای ریاست‌های مر کز وزارت.

  بخش مدیریت محافظت

   1. راه اندازی جلسات کمیسیون امنیتی هفته وار تحت نظر معین مالی و اداری "ریس کمیسیون امنیتی"  جهت بهبود و هماهنگی میان ادارات همکار امنیتی.
   2. ثبت و راجستر هویت کارمندان جهت اخذ کارت مجوز وسایط وزارت و واحد های دومی در سیستم (دیتابیس).
   3.  توزیع حدود بیش از 300 قطعه کارت وسایط و تنظیم آن در پارک های معین در مرکز وزارت.
   4. تامین انظابط و حفاظت از تاسیسات  اموال و اجناس مرکزی و واحد های دومی  وزارت.