یک سال تا کاهش ۲۵ درصدی واردات لبنیات

mail-admin
یک سال تا کاهش ۲۵ درصدی واردات لبنیات

گپ دهقان!
شماره هفتادوهشتم هفته‌نامه دهقان
یک سال تا کاهش ۲۵ درصدی واردات لبنیات
به روز سه‌شنبه هفته‌ی گذشته (هفتم عقرب) کار ساخت زیربنایی آغاز شد که مالداران را به آینده دل‌گرم و واردات لبنیات را در آینده تا ۲۵ درصد کاهش می‌دهد. قرار است تا کم‌تر از یک‌سال دیگر، کار ساخت‌ نخستین فابریکه‌ی پروسس لبنیات به صورت فرادَما، فوق پاستوریزه یا «(Ultra-high temperature)UHT» تکمیل گردد و به تولید و پروسس شیر مالداران ولایت‌های کابل، پروان، لوگر و میدان‌وردک آغاز کند.
وزارت زراعت این فابریکه را با هزینه ۳.۳ میلیون دالر از کمک‌های بانک بین‌المللی انکشاف زراعت «IFAD» و با همکاری‌های تخنیکی اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد «FAO» می‌سازد.
این فابریکه در یک شبانه‌روز ظرفیت پروسس ۸۰ هزار لیتر شیر را خواهد داشت و شیر، ماست، دوغ، چکه، قروت، مسکه و پنیر خوش‌کیفیت و برابر با معیارهای بین‌المللی را به بازار برای شهروندان کشور عرضه خواهد کرد.
نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، هنگام آغاز کار ساخت این فابریکه گفت فعال شدن این فابریکه، می‌تواند رقم واردات لبنیات را به اندازه‌ی چشم‌گیری کاهش بدهد.
هم‌چنان به باور فبریزیو سیسورتی معاون اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد «FAO» با فعال شدن فابریکه پروسس لبنیات «UHT» در کابل، حدود ۲۵درصد، میزان واردات لبنیات به افغانستان، کاهش خواهد یافت.
بخش دیگر اثرگذاری این فابریکه، رشد درآمد زنان روستایی شاغل در بخش مالداری است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت زراعت، به طور سنتی، زنان در تربیت حيوانات شیری در حدود ۵۱درصد نقش اساسی دارند و پروسس شیر، به خرید شیر آنان و رشد پایدار فعالیت‌های‌شان می‌انجامد.
مالداران حضور یافته در مراسم آغاز کار ساخت این فابریکه، گفتند که اقدامات وزارت زراعت در عرصه‌ی مالداری و خدمت به آنان چشم‌گیر شده و ساخت مرکزهای جدید جمع‌آوری شیر، برای زنان بی‌بضاعت مالدار، فرصت‌های کاری پردرآمد ایجاد کرده است.
واقعیت این است که ساختن این فابریکه، گام بلندی به سوی خودکفایی در زمینه‌ی لبنیات است. اگر فرضاً تولید لبنی افغانستان بیش‌تر شود و سه فابریکه‌ی هم‌سان در مناطقی که تولید شیر بیش‌تر است ایجاد گردد، افغانستان در صنعت لبنیات به خودکفایی می‌رسد و باعث می‌شود که سالانه میلیون‌ها دالر به بیرون از کشور نرود و نیز زمینه‌های کاری بیش‌تر فراهم گردد.
واقعیت امر این است که این گام‌ها برداشته شده است و خوش‌بختانه فرداها تاب‌ناک‌تر از امروز است.