باغ متراکم سیب، زنده‌گی نازکمیر بدخشانی را رونق داد

content_admin
باغ متراکم سیب، زنده‌گی نازکمیر بدخشانی را رونق داد

نازکمیر نام دارد و باشنده‌ی ولسوالی بهارک ولایت بدخشان است. پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، برای او چهار سال قبل یک جریب باغ سیب متراکم «HD» ساخت. نازکمیر که زمینش را در گذشته گندم می‌کارید از حاصلات به دست آمده از آن، هرگز راضی نبود اما او حالا داستان کاملاً تازه از زنده‌گی خودش دارد.
نازکمیر می‌گوید چهار سال قبل پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت برایش یک جریب باغ متراکم سیب را در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان ساخته و دو سال است که باغ وی به حاصل‌دهی آغاز کرده است.
او می‌گوید دو سال است که باغش به حاصل‌دهی شروع کرده و در سال روان، از حاصل باغش، او نزدیک به ۲۲۰ هزار افغانی درآمد کرده است، که به تناسب با کشت غله‌جات، هرگز قابل مقایسه نیست، زیرا چندین برابر افزایش را نشان می‌دهد.
او می‌گوید در اوایل زمینش را درخت سیب می‌شاند، هرگز توقع نداشت که به این اندازه ثمر دریافت کند و از حاصلاتش، پول هنگفتی به دست بیاورد، اما حالا که باغش به این اندازه ثمر داده است، زیاد خوش است. او افزایش در حاصل‌دهی باغش را ناشی از خدمات تخنیکی ارزنده و مفیدی می‌داند که از سوی وزارت زراعت برایش عرضه شده است.
نازکمیر که دهقانی با پشت کار فوق‌العاده است، تمام راهنمایی‌های کارمندان تخنیکی پروژه‌ی ملی باغداری وزارت زراعت را به خوب‌ترین شکل ممکن عملی می‌کند. او ضمن تمجید از فعالیت‌های پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، می‌گوید اگر راهنمای‌های این پروژه‌ی وزارت زراعت نمی‌بود، موفق به یادگیری باغداری عصری نمی‌شد.
بدخشان در شمال‌شرق کشور، از شمار ولایت‌هایی به حساب می‌آید که خدمات پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت به دورترین مناطقش برای مردم نیازمند عرضه شده که نتیجه‌ی خیلی عالی نیز داده است.