وقت مناسب بذر گندم در ولایات مختلف کشور

mail-admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۷ - ۱۴:۴۷

ریاست عمومی ترویج زراعتی

مرکز تماس دهاقین

موضوع: وقت مناسب بذر گندم در ولایات مختلف کشور

بهترین وقت بذر در ولایات سرد سیر مانند کابل، لوگر، وردک، پروان،کاپیسا، پکتیکا و غزنی برای گندم های زمستانی (اول میزان الی ۲۰ میزان) و در گندم های نمیه زمستانی از (۲۰ میزان الی ۲۰ عقرب) میباشد. در ولایات زون شمال بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، وقت مناسب بذر از (اول عقرب الی اول قوس) میباشد.

 در ولایات زون غرب مانند هرات، بادغیس، و غور مناسب ترین وقت بذر بعد از (۱۵ عقرب الی اخیر قوس ) میباشد. در ولایات زون جنوب غربی مانند کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل، وارزگان تاریخ مناسب بذر از (۱۵عقرب الی۱۵ قوس) بهترین وقت بذر در ولایات شمال شرقی مانند بغلان،کندز، تخار، بدخشان، از (۱۵ عقرب الی۱۰ قوس) بدست آمده است  و برای ولایات زون شرق ننگرهار، لغمان، کنرو خوست بهترین وقت بذر گندم از (۱۵ غقرب الی ۱۵ قوس )میباشد.

به هر اندازه که زمین جهت بذر گندم بهتر و خوبتر آماده و انتخاب شود به همان اندازه زمینه رشد و نموی فیصدی بیشتر شده و ریشه ها بصورت درست توسعه و گسترش یافته و از اصراف در تخم ریز کاسته شده تعداد جوانه زدن اضافه میشود.

قابل ذکر است که قبل از کشت تخم بذری را از قرار یک کیلو گرام تخم در دو گرام پودر ویتاواکس معامله گردد. جهت جلوگیری مرض از سیاه قاق.

عمق بذر گندم: عمق مناسب بذر گندم از (۳-۶)سانتی متر میباشد  و کوشش شود از ۶ سانتی متر عمیق تر بذر نشود.

اندازه تخم ریز: مقدار مناسب  تخم ریز تحت شرایط دهاقین (۳۵) کیلوگرام فی جریب.

مقدار تخم ریزگندم آبی ۲۸ کیلو گرام فی جریب.

مقدار تخم ریز بشکل قطار ۲۵ کیلوگرام فی جریب فاصله بین قطار ۲۰ سانتی متر.

مقدار تخم ریز گندم للمی ۱۷بشکل پاشان -۲۱ کیلوگرام فی جریب.

بشکل قطار ۱۷-۲۱ کیلوگرام فی جریب فاصله بین قطار ۲۷ سانتی متر.

1

 

2

 

3

 

    

جهت معلومات بیشتر به شماره (۱۵۰) مرکز تماس دهاقین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به تماس شوید.