دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۱۳:۵۰
Background image

۲۰۰ دستگاه خشک‌کننده نیز توزیع می‌شود؛ کار ساخت ۳۵۰ ذخیره‌خانه پیاز در ننگرهار آغاز شد

۲۰۰ دستگاه خشک‌کننده نیز توزیع می‌شود؛
کار ساخت ۳۵۰ ذخیره‌خانه پیاز در ننگرهار آغاز شد
۶ اسد ۱۳۹۹
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای دهقانان ولایت ننگرهار ۳۵۰ ذخیره‌خانه پیاز اعمار و. . .
پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۹:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمارسربند وکانال معین کح اول ولسوالی هسکه مینه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۸ - ۱۳:۳
Background image

تمدید معیاد دعوت به داوطلبی: سربند تورخیل واقع قریه انبار خانه ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار

تمدید معیاد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IIFAD/CLAP-IC/NGR36/06012020/NCB

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۸ - ۱۳:۲
Background image

تمدید معیاد دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبیاری کگه پاچایانو واقع قریه کگه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار

تمدید معیاد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR33/03012020/NCB

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، قبلآ . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۱:۲۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعماردیواراستنادی کته پورواقع قریه کته پور ولسوالی سرخ رود

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۱۱:۶
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبیاری سواتی واقع قریه سواتی ولسوالی سرخرود

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۱۱:۲
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبیاری کگه پاچایانو واقع قریه کگه ولسوالی خوگیانی

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری کگه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۱۰:۵۸
Background image

دعوت به داوطلبی: سربند تورخیل واقع انبار خانه ولسوالی بتی کوت

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی سربند تورخیل  واقع  . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۵ - ۱۲:۴۰
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبیاری سر بند چاردهی لر کلی واقع قریه چاردهی لر کلی ولسوالی بتی کوت

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم  CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری سر . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۵ - ۱۲:۱۰
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبیاری للمه واقع قریه گوندیانو ولسوالی بتی کوت

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم  CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۳:۶
Background image

در اچین چی خبر است؟ آب کافی و کشت قانونی جایگزین داعش و تریاک: با تکمیل ساخت یک کانال، چهار هزار جریب زمین آبیاری شد

۱۸۵ متر کانال آبیاری در قریه کهی راغزی ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از طرف پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به طور پخته و اساسی ساخته و بازسازی شد. این کار،. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۱۳:۴
Background image

تطبیق پروژه مرغ های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل برای ولسوالی های بتی کوت و کامه ولایت ننگرهار

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-71

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تطبیق پروژه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۰ - ۱۴:۰
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری تخم‌های بذری و کود کیمیاوی برای ولایات ( کابل، پروان، لوگر، بغلان، هرات، ننگرهار، و بلخ )

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP/11112019/NCB

برنامه  زراعت ومالداری به اشتراک مردم   CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۹ - ۱۳:۳۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: پروژه تهیه، خریداری و انتقال (۶۳۱۳۰) اصله نهال مثمر

 اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا قرارداد پروژه تهیه، . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۹ - ۱۰:۳۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری حاجی امیرجان واقع قریه پیرزایی خیوه ولسوالی کامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۹ - ۱۰:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری شیرگرگل محمد واقع قریه شیرگرگل محمد ولسوالی کامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت ومالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۸ - ۱۱:۱۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری ناوگی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۸ - ۱۱:۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:اعمار شبکه آبیاری ناوه واقع قریه اخند ولسوالی کامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری . . .

Pagination