گزارش‌های ارایه‌ی اطلاعات

گزارش ارایه‌ی اطلاعات در ربع اول سال مالی ۱۳۹۸

جدول تقاضای اطلاعات (جدی ۱۳۹۷

شماره

نام درخواست‌کننده

مرجع/ولایت

روش

موضوع

تاریخ درخواست

تاریخ دریافت

۱

شبیراحمد

شهروند/بغلان

تلفنی

استخدام

۱۲ جدی

۱۲ جدی

۲

ظاهر

شهروند/ کابل

حضوری

سبزخانه‌ها

۱۲ جدی

۱۲ جدی

۳

نورالله

شهروند/ بلخ

تلفنی

استخدام

۱۳ جدی

۱۳ جدی

۴

شکیب

شهروند/ هرات

تلفنی

استخدام

۲۱ جدی

۲۱ جدی

۵

داوود

شهروند/ کابل

تلفنی

درباره‌ی منابع بشری

۲۴ جدی

۲۴ جدی

۶

حاجی عبدالولی

شهروند/ هرات

تلفنی

استخدام

۲۴ جدی

۲۴ جدی

۷

محمدالیاس

شهروند/ کابل

تلفنی

استخدام

۲۴ جدی

۲۴ جدی

۸

حمزه

شهروند/ ننگرهار

تلفنی

استخدام

۲۶ جدی

۲۶ جدی

۹

علی

شهروند/کابل

حضوری

استخدام

۲۶ جدی

۲۶ جدی

۱۰

حسین حیدری

روزنامه‌ی ۸صبح

حضوری

برنامه‌های آبیاری

۲۸ جدی

۳۰ جدی

۱۱

شریفی

طلوع

تلفنی

گل‌پروری

۲۹ جدی

۳۰ جدی

 

 

جدول تقاضای اطلاعات (دلو) ۱۳۹۷

شماره

نام درخواست‌کننده

مرجع/ولایت

روش

موضوع

تاریخ درخواست

تاریخ دریافت

۱

نیازمحمد

شهروند/بغلان

حضوری

مالداری

۳ دلو

۳ دلو

۲

زلاند

شهروند/ بلخ

تلفنی

استخدام

۴ دلو

۴ دلو

۴

عثمان

شهروند/ کابل

حضوری

مرغداری‌ها

۷ دلو

۷ دلو

۵

ذبیح‌الله

شهروند/ ننگرهار

تلفنی

استخدام

۹ دلو

۹ دلو

۶

عبدالجبار

شهروند/ کابل

تلفنی

استخدام

۱۱ دلو

۱۱ دلو

۷

حارث

شهروند/ کندز

تلفنی

منابع بشری

۱۳ دلو

۱۳ دلو

۸

عادل

شهروند/ ننگرهار

تلفنی

استخدام

۱۴ دلو

۱۴ دلو

۹

جمشید

شهروند/کابل

حضوری

استخدام

۲۲ دلو

۲۳ دلو

۱۰

طاهر پیمان

نی

حضوری

برنامه‌های آبیاری

۲۳ دلو

۲۴ دلو

۱۱

دلاور

شهروند

تلفنی

باغ‌های متراکم

۲۵ دلو

۲۵ دلو

 

 

جدول تقاضای اطلاعات (حوت) ۱۳۹۷

شماره

نام درخواست‌کننده

مرجع/ولایت

روش

موضوع

تاریخ درخواست

تاریخ دریافت

۱

نواب

شهروند/غزنی

تلفنی

مالداری

۶ حوت

۶ حوت

۲

ابراهیم

شهروند/ سمنگان

تلفنی

استخدام

۸ حوت

۸ حوت

۴

رحمت‌الله

شهروند/ کنر

تلفنی

مرغداری‌ها

۱۱ حوت

۱۱ حوت

۵

صبور

شهروند/ ننگرهار

حضوری

استخدام

۱۷ حوت

۱۷ حوت

۶

جلال‌الدین

شهروند/ بدخشان

تلفنی

استخدام

۱۹ حوت

۱۹ حوت

۸

فقیراحمد

شهروند/ کابل

تلفنی

استخدام

۲۶ حوت

۲۶ حوت

۹

نورالله

شهروند/کابل

حضوری

استخدام

۲۶ حوت

۲۶ حوت

۱۰

فهیم امین

۸صبح

آنلاین

برنامه‌های مالداری

۲۸ حوت

۲۹ حوت

۱۱

سیراحمد

شهروند/ کاپیسا

تلفنی

روابط عامه

۲۹ حوت

۲۹ حوت

 

هم‌چنان باید گفت که همه‌ی موارد پیش‌بینی شده در قانون دست‌رسی به اطلاعات در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری رعایت شده (می‌شود نظارت و بررسی حضوری و آنلاین کنید) و به زودترین فرصت، بانک دیتای وزارت نیز افتتاح خواهد شد.

قرار شرح فوق، جدول ارایه‌ی اطلاعات در سه ماه آخر ۱۳۹۷ (ربع اول سال مالی ۱۳۹۸)، خدمت شما تقدیم شد.

با احترام

سید نورالعین

مسوول مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری