نظرخواهی مردم در مورد پلان سال ۱۳۹۸

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور مشارکت هم‌وطنان عزیز در بهبود ارایه خدمات زراعتی در نظر دارد تا از این دریچه نظریات سازنده شما را داشته باشد، پس از تمام شما تقاضامندیم تا صرف نظریات تان را در مورد پلان کاری سال ۱۳۹۸ با ما به اشتراک بگذارید.

داونلود خلاصه پلان کاری سال مالی ۱۳۹۸

داونلود پلان مکمل کاری سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج

شماره تماس ۱ +۹۳(۰)۷۶۶۴۰۰۶۰۰ ایمیل ۱ Akbar_rostami10@yahoo.com
شماره تماس ۲ +۹۳(۰)۷۰۶۵۲۴۷۴۰ ایمیل ۲ shakibsharifi@gmail.com