مسوولین مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت ( مرکز )

مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت (مرکز)

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

مسوول:                      محمد علی نظری

شماره‌ تماس:          ۰۷۷۸۲۳۲۹۴۲ / ۲۰۲۹۲۲۴۶۰(۰)۹۳+

ایمیل‌ها:             alinazari334@gmail.com / information.access@mail.gov.af

فیس‌بوک:           https://facebook.com/ali.nazaari

توییتر:               https://twitter.com/AliNaza07841484

بخش پشتو

مسوول:                      جمعه‌گل اشرفی

شماره‌ تماس:          ۲۰۲۹۲۲۲۶۲(۰)۹۳+

ایمیل‌ها:            ashrafi.jumagul@gmail.com

فیس‌بوک:           https://www.facebook.com/jumagul.ashrafi

 

آدرس: دفتر مقام وزارت زراعت، منزل اول، دفتر مرجع اطلاع‌رسانی

اوقات کاری: ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر