مسوولین مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت ( مرکز )

مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

مسوول:                      سید نورالعین

شمارهای تماس:           ۰۲۰۲۹۲۲۰۶۲ / ۷۹۳۴۰۵۵۹۹(۰)۹۳+

ایمیل:                Snoorulainn@gmail.com

فیس‌بوک:           https://www.facebook.com/snoorulainn

توییتر:               https://twitter.com/snoorulainn

انستاگرام:           https://www.instagram.com/snoorulainn/

 

جمعه‌گل اشرفی، مسوول بخش پشتو

ایمیل: ashrafi.jumagul@gmail.com

 

ظفرشاه رویی، گزارش ارشد

ایمیل: z.rouie@yahoo.com