مراجع اطلاع‌رسانی ریاست‌های ولایتی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

جدول شهرت مسوولان مراجع اطلاع‌رسانی  ادارات زراعت در ولایات

ایمیل آدرس

ولایت

شماره تماس

بست

وظیفه

اسم

شماره

rafeullahqalam@yahoo.com

هلمند

0744935240

4

مسوول مرجع اطلاع رسانی

سید رفیع الله (قلم)

1

ab.satar.jalal@gmail.com

جوزجان

0788707706

4

مسوول مرجع اطلاع رسانی

عبدالستار جلال

2

Khalilullah.faiz@mail.gov.af

کاپیسا

0787501973

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

خلیل الله فایز

3

Zabihullah.awoliyzada@gmail.com

نیمروز

0799066140

3

مسوول مرجع اطلاع رسانی

ذبیع الله

4

a.rahim.sabari2015@gmail.com

خوست

0772538066

5

مسوول مرجع ارطلاع رسانی

عبدالرحیم

5

Ariann73@gmail.com

فراه

0794589228

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

نثار احمد

6

Mustafasharifil22@gmail.com

کندز

0749675720

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

مصطفی شریفی

7

ahmadharifal@gmail.com

زابل

0773067781 / 0703653828

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

احمد

8

Saee.fazel@gmail.com

سمنگان

0794282620

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

فضل الرحمن ساعی

9

Mohammadazem.adeil@gmail.com

دایکندی

0776200830

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

محمد عظیم عادلی

10

fawadnawabi@gmail.com

لوگر

0706141365

4

مسوول مرجع اطلاع رسانی     

نجیب الله

11

Ziaulhaqjoya3@gmail.com

غور

0765246624

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

ضیالحق

12

Qud.ham63@gmail.com

ارزگان

0748916508

4

مسوول مرجع اطلاع رسانی

قدرت الله

13

maiwandhamdar@yahoo.com

پکتیا

0779150441

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

میوند همدرد

14

Salar.rohullah786@gmail.com

کابل

0787058746

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

روح الله

15

Akhtarshaheer123@gmail.com

پنجشیر

07997034237

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

اختر محمد

16

Hedayatullahalizai80265@gmail.com

کندهار

0704480265

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

هدایت الله

17

Anayatsafi1@gmail.com

نورستان

0702137828

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

عنایت الرحمن صافی

18

Nasernoori384@gmail.com

فاریاب

0796304053

4

مسوول مرجع اطلاع رسانی

عبدالناصر نوری

19

Kaikawawos.taksari@gmail.com

بدخشان

0799272731

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

کیکاوس

20

Baryli.malikzada@yahoo.com

پروان

0747470940

3

مسوول مرجع اطلاع رسانی

بریالی ملکزی

21

Sadatnoor45@gmail.com

بغلان

0795660041

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

سیدنورآغا

22

Sayednibeenhussiani786@gmail.com

پکتیکا

0744240717

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

سیدنیک بین حسینی

23

Barialy.hamdard2016@gmail.com

لغمان

0780064227

3

مسوول مرجع اطلاع رسانی

بریالی همدرد

24

Parwinahmadi32@gmail.com

هرات

0793307992

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

پروین احمدی

25

samimamirjan@gmail.com

وردگ

0778173032

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

امیرجان

26

m.bashirsamadi2016@gmail.com

بامیان

0744077588

مسوول مرجع اطلاع رسانی

محمد بشیر صمدی

27

Olfat_abdulrahim@yahoo.com  

بادغیس

0799298658

مسوول مرجع اطلاع رسانی

عبدالرحیم

28

Zabihullah.awoliyzada@gmail.com

نیمروز

0799066140

3

مسوول مرجع اطلاع رسانی

ذبیح الله اولیا زاده

29

Hameedurahamn.h@gmail.com

غزنی

0785300533

4

مسوول مرجع اطلاع رسانی

حمیدالرحمن حنیف

30

Farid.jawad@yahoo.com

کنر

0774748402

5

فرید الله

31

Mis.balkh@yahoo.com

بلخ

0796698633

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

صفت الله

32

Lotf_ullah@yahoo.com

Mis.sarepul@mail.gov.af

سرپل

0784064060

0767511250

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

لطف الله کمالی

33

karimullasangar@gmail.com

ننگرهار

0775838710

5

مسوول مرجع اطلاع رسانی

کریم الله سنگرخیل

34