مراجع اطلاع‌رسانی ریاست‌های ولایتی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

جدول شهرت مسوولان مراجع اطلاع رسانی ادارات زراعت ولایات

شماره 

اسم 

وظیفه 

بست

ولایت

شماره تماس

ایمیل

۱ سید رفیع الله (قلم) مسوول مرجع اطلاع رسانی 4 هلمند 744935240 rafeullahqalam@yahoo.com
۲ عبدالستار جلال مسوول مرجع اطلاع رسانی 4 جوزجان 788707706 ab.satar.jalal@gmail.com
۳ احمد رشاد مسوول مرجع اطلاع رسانی ۶ کاپیسا 7۴۷۹۱۱۴۰۰ ahmadreshadakbri123@gmail.com
۴ ذبیع الله مسوول مرجع اطلاع رسانی 3 نیمروز 799066140 Zabihullah.awoliyzada@gmail.com
۵ عبدالرحیم مسوول مرجع ارطلاع رسانی 5 خوست 772538066 a.rahim.sabari2015@gmail.com
۶ نثار احمد مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 فراه 794589228 Ariann73@gmail.com
۷ عبدالمجيد نافذ مسوول مرجع اطلاع رسانی ۳ کندز ۷۴۴۲۴۵۰۰۸ Majeed.nafiz@gmail.com
۸ احمد مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 زابل 773067781 / 703653828 ahmadharifal@gmail.com
۹ فضل الرحمن ساعی مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 سمنگان 794282620 Saee.fazel@gmail.com
۱۰ محمد عظیم عادلی مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 دایکندی 776200830 Mohammadazem.adeli@gmail.com
۱۱ نجیب الله مسوول مرجع اطلاع رسانی      4 لوگر 706141365 fawadnawabi@gmail.com
۱۲ ضیالحق مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 غور 765246624 Ziaulhaqjoya3@gmail.com
۱۳ قدرت الله مسوول مرجع اطلاع رسانی 4 ارزگان 748916508 Qud.ham63@gmail.com
۱۴ میوند همدرد مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 پکتیا 779150441 maiwandhamdard@yahoo.com
۱۵ روح الله مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 کابل 787058746 Salar.rohullah786@gmail.com
۱۶ اختر محمد مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 پنجشیر ۷۴۷۲۹۵۲۴۸ / ۷۰۸۴۲۹۱۵۳ Akhtarshaheer123@gmail.com
۱۷ هدایت الله مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 کندهار 704480265 Hedayatullahalizai80265@gmail.com
۱۸ عنایت الرحمن صافی مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 نورستان ۷۰۲۱۳۷۸۲۸ Anayatsafi1@gmail.com
۱۹ عبدالناصر نوری مسوول مرجع اطلاع رسانی 4 فاریاب ۷۹۸۳۲۴۸۸۴ Nasernoori384@gmail.com
۲۰ عتیق الله مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 بدخشان 7۹۶۳۸۶۰۶۸ atiqhosiny66@yaho.com
۲۱ بریالی ملکزی مسوول مرجع اطلاع رسانی 3 پروان 747470940 Baryli.malikzada@yahoo.com
۲۲ ولی امرخیل مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 بغلان ۰۷۷۵۴۹۸۶۶ wamarkhil03@gmail.com
۲۳ حبیب الرحمن مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 پکتیکا 7۴۴۸۷۳۷۸۶ ahsan.habibrahman2017@gmail.com
۲۴ رفیق الله ویاړ مسوول مرجع اطلاع رسانی ۵ لغمان ۰۷۷۷۵۸۵۹۲۹ abid.wiar@gmail.com
۲۵ پروین احمدی مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 هرات 793307992 Parwinahmadi32@gmail.com
۲۶ آصف الله مسوول مرجع اطلاع رسانی ۴ میدان وردک ۰۷۷۱۲۵۲۹۸۳ Sameem.asadi@gmail.com
۲۷ محمد بشیر صمدی مسوول مرجع اطلاع رسانی   بامیان 744077588 m.bashirsamadi2016@gmail.com
۲۸ عبدالرحیم مسوول مرجع اطلاع رسانی   بادغیس 799298658 Olfat_abdulrahim@yahoo.com  
۲۹ محمد قربان دهقان مسوول مرجع اطلاع رسانی ۵ تخار ۰۷۰۷۷۴۳۶۸۸ qdihqan@gmail.com
۳۰ حمیدالرحمن حنیف مسوول مرجع اطلاع رسانی 4 غزنی 785300533 Hameedurahaman.h@gmail.com
۳۱ فرید الله مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 کنر 774748402 Farid.jawad@yahoo.com
۳۲ صفت الله مسوول مرجع اطلاع رسانی ۵ بلخ ۷۹۶۶۹۸۶۳۳ Mis.balkh@yahoo.com
۳۳ لطف الله کمالی مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 سرپل 784064060 Lotf_ullah@yahoo.com
767511250 Mis.sarepul@mail.gov.af
۳۴ اجمل سبحانی مسوول مرجع اطلاع رسانی 5 ننگرهار 798595496 ajmalsubhani320@gmail.com