محافظ

mail-admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۱:۳۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه : محافظ

وزارت / اداره : ریاست زراعت ولایات

مــــوقعـیـت : در 34 ولایت

بــــــــخــش : مدیریت عمومی مالی واداری

بــــــــــسـت : 8

گـزارش به  : مدیریت مربوطه

گــزارش از : ندارد

کــــــــــــود : 0

هدف وظيفه :  (  حفظ و نگهداری تعمیرات و اجناس نصب آن  )

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی :

  1. محافظت از تعمیرات، وسایط، شبکه برق و اجناس ناصبه تعمیرات.
  2. حفاظت و نگهداری از پارک ها و درختان چهارطرف ساختمان ها و تعمیرات.
  3. جلوگیری از خارج نمودن اجناس ساحه مربوطه بدون اسناد و هدایت مقامات ذیصلاح.
  4. حفظ و نگهداری از  اسباب که برایش سپرده میشود.

شرایط استخدام:

  • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  • سن وی از 18سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
  • اهلیت و شایستگی را دارا باشد.
  • بلدیت کامل در مسلک مربوطه .

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی - جمال مینه اخذ بدارند

اسناد

محافظ