متخصص سنجش و برآورد نیازمندی ها

mail-admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۳۰ - ۱۱:۵۴

تاریخ نشر

تاریخ ختم

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص سنجش و برآورد نیازمندی ها

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست انجینیری و انکشاف آبیاری

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمریت مربوطه

گزارش­گیر از:

ندارد

کود:

تاریخ بازنگری:

...........................

هدف وظیفه: سنجش و برآورد ساختمان‌ها و پروژه‌ها مطابق به نقشه‌های بررسی شده؛

......................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب و تنظیم برنامه های کاری به منظور سنجش و برآورد ساختمان‌ها و پروژه‌ها مطابق به نقشه‌های بررسی شده.
 2. سنجش و برآوردهای اولیه به ملاحظه نقشه‌هاي مهندسي و انجنيری؛
 3. برآورد حجم کار ساختمان‌ها و پروژه‌های دیزاین شده نظر به نقشه های آن؛
 4. سنجش به موقع مصارف پولي ساختمان‌ها و پروژه‌های طرح شده؛
 5. تهیه نرخ مصارف و نیروی کار در مارکت‌های مرکزی و ولایتی به صورت ربعوار و سالانه در همکاری با کارمندان مربوطه. 
 6. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمر مربوطه؛
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده می‌شود.

--------------------

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های(   انجینر سیول، انجینری هایدرولیک، انجینر آبیاری  ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری:
 • داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.
 1. مهارت‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورم کاریابی را خانه پًری و با خلص سوانح (CV) خویش به ایمیل آدرس hrmail.gov@gmail.com ارسال نمایند.

یاد داشت : قابل ذکر است هنگام ارسال درخواستی خویش لطف نموده عنوان بست را در subject line  ایمیل خویش ذکر نماید.

 فورم کاریابی