رسیده‌گی به شکایات

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور در نظر دارد تا از این دریچه به شکایت هم‌وطنان عزیز ما رسیده‌گی نماید، و از شما تقاضا می‌کنیم مشکلات زراعتی که دارید با ما به اشتراک بگذارید.

شماره نام بخش شماره تماس    ایمیل آدرس   
۱ علی اکبر رستمی عمومی ۹۳۷۰۴۹۹۹۹۶۷+ Akbar_rostami10@yahoo.com
۲ لعل گل رحمانی منابع بشری ۹۳۲۰۲۹۲۲۱۳۲+ lalgul.rahmani@mail.gov.af
۳ فرهاد عزیزی تدارکات  ۹۳۲۰۲۹۲۲۲۳۲+ farhadazizi.mohmand@gmail.com