دعوت به دواطلبی: پروژه تهیه و خریداری وسایل و تجهیزات برای ترمیم ۳۵۷ باب گلخانه

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به دواطلبی

شماره دعوت به دواطلبی باز MAIL/PD/NCB/ 00089          G     

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری وسایل و تجهیزات برای ترمیم ۳۵۷ باب گلخانه به ولسوالی‌های تحت پلان که مشخصات تخنیکی آن درج شرطنامه می‌باشد اشتراک نموده و آفرهای سر بسته خویش را طبق شرایط شرط‌نامه به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان به لسان دری ترتیب و از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ یوم ارایه نمایند، وصول شرط‌نامه و تسلیمی آفرها بعد از ختم میعاد ۲۱ یوم اعلان ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر که آخرین میعاد تسلیمی آفرها می‌باشد صورت می‌گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی‌شود تضمین آفر مبلغ (70000) افغانی برویت گرانتی خط بانکی و یا پول نقد اخذ و شرایط اهلیت داوطلب جواز فعالیت با اعتبار، استتمنت بانکی را داشته باشد

آدرس: جاده ولایت هرات، ریاست زراعت هرات، مدیریت تهیه و تدارکات.