دعوت به داوطلبی: iring of Rental Vehicles (Saracha, Plankuch and Hilux) for NHLP Center and Regional Offices for M&E, Horticulture and Livestock Components of NHLP/MAIL

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک خدمات موترهای کرایی برای دفتر مرکزی و لایات Hiring of Rental Vehicles (Saracha, Plankuch and Hilux) for NHLP Center and Regional Offices for M&E, Horticulture and Livestock Components of NHLP/MAIL ضرورت پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) دارای شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/ARTF/NHLP/NCB – 4139/IOC اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه)  بهشکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات، تعمیر معینیت مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بهدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت  09:45 قبل از ظهر مورخ 19 Feb 2020 به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات، منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بهصورت تضمین خط بانکی  مبلغ /850,000 هشت صد پنجاه هزارافغانی بوده، جلسه پیش آفرگشایی مورخ 09 Feb 2020 ساعت 02:00 بعد از ظهر و جلسه آفرگشایی مورخ 19 Feb 2020 ساعت10:00  قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می‌گردد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۹:۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و تدارک تیل برای وسایط و جنراتورهای ضرورت پروژه ملی باغداری و مالداری

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تیل برای وسایط و . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۲:۳۴
Background image

پروژه اعمار(لات اول: اعمار 1,500 باب سبزخانه برای زون مرکز، شرق و جنوب شرق، لات دوم: اعمار 450 باب سبرخانه برای زون شمال و شمال شرق و لات سوم: اعمار 450 باب سبزخانه برای زون غرب و جنوب غرب)

شماره دعوت به داوطلبی:MAIL/ARTF/NHLP/NCB – HC-CW-2019-89/RE-BID

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۹:۴۳
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری قیچی جمع‌آوری جلغوزه

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –IMST-GO-2020-55

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و . . .

Back to tenders