دعوت به داوطلبی مجدد: پروژه تدارک اجناس، ترمیم ساحه نمایشگاه و کرایه محل نصب بلبورد برای برگزاری نمایشگاه محصولات زراعتی خزانی ۱۴۰۰

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه تدارک اجناس، ترمیم ساحه نمایشگاه و کرایه محل نصب بلبورد برای برگزاری نمایشگاه محصولات زراعتی خزانی ۱۴۰۰ تحت داوطلبی شمارهMAIL/PD/NCB/NCS-86/1400Rebid } اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز یک‌شنبه مورخ ۳۱/ اسد/۱۴۰۰ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ (85,000) افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه می‌باشد.

مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت npa.gov.af داونلود نمایند، در صورت عدم دانلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به‌شکل رایگان به‌دست آورند.

نوت: جلسه قبل از داوطلبی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل ازظهر روز شنبه مورخ ۲۳/ اسد /۱۴۰۰ در آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

با احترام

محمدالله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات