دعوت به داوطلبی مجدد: پروژه انتقال آفت‌کش‌ها، وسایل مختلف‌النوع مجادله‌وی، موتورسایکل و سامان آلات لابراتوار از گدام مرکزی ریاست حفاظه نباتات و قرنطین به ریاست های زراعت ۳۳ ولایت کشور

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیهو تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه انتقال آفت‌کش‌ها، وسایل مختلف‌النوع مجادله‌وی، موتورسایکل و سامان آلات لابراتوار از گدام مرکزی ریاست حفاظه نباتات و قرنطین به ریاست های زراعت ۳۳ ولایت کشور تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/NCS-38/1400Rebid اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۲/ اسد /۱۴۰۰ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ (35,000) سی پنج هزار افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، در صورت عدم دانلود از ویب‌سایت، شرط‌نامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری، منزل اول به‌شکل رایگان به‌دست آورند.

با احترام

     محمدالله "ساحل"

    رئیس تهیه و تدارکات