دعوت به داوطلبی: خریداری رنگ‌های پرنتر و وسایل جانبی کمپیوترها

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: خریداری رنگ‌های پرنتر و وسایل جانبی کمپیوترها

نمبر پکیج: EATS-KBL-G-21-005-IOC-NCB

درخواست برای داوطلبی  ( RFB )

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا رنگ‌های پرنتر و وسایل جانبی کمپیوتر (۱۵ قلم) مورد ضرورت پروژه را با نمبرپکیج قرارداد :EATS-KBL-G-21-005-IOC-NCB به داوطلبی بسپارد، شرکت‌های علاقمند می‌توانند تا اعلان مفصل پروژه مذکور را در ویب‌سایت وزارت زراعت، ابیاری و مالداری(http://www.mail.gov.af/) دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ ۷- جون-۲۰۲۱  الی ۲۹- جون- ۲۰۲۱ توزیع می‌گردد.

جلسه آفرگشايی به‌تاریخ ۲۹ جون - ۲۰۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در ریاست این پروژه مقر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

آن عده شرکت‌های که واجد شرایط هستند می‌توانند اسناد داوطلبی را با ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل و یا از ویب‌سایت مذکور به‌دست بیاورند.

آدرس: تعمیر پامیر منزل هفت پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه، چهاراهی کارتی سخی، کابل- افغانستان.

اسناد

شرطنامه
اعلان