دعوت به داوطلبی: استخدام موترهای کرایی نوع بابری مازدا، هینو و کوماز برای زون مرکز، شمال، شمال شرق، غرب، جنوب غرب و شرق

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه‌و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی استخدام موترهای کرایی نوع بابری مازدا، هینو و کوماز برای زون مرکز، شمال، شمال شرق، غرب، جنوب غرب و شرق ضرورت پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP) دارای شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/NCB-4140/IOC اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به‌شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به‌دست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر به  تاریخ 25 فبروری 2020 به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. قابل یادآوری است که جلسه قبل از آفرگشایی به تاریخ 16 فبروری 2020 ساعت 02:00 بعد ازظهر در آدرس یاد شده تدویر می‌گردد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی قرار ذیل اخذ میگردد.

  1. مبلغ تضمین آفر برای لات اول: 150,000.00 افغانی
  2. مبلغ تضمین افر برای لات دوم: 190,000.00 افغانی
  3. مبلغ تضمین آفر برای لات سوم: 150,000.00 افغانی
  4. مبلغ تضمین آفر برای لات چهارم: 60,000.00 افغانی
  5. مبلغ تضمین آفر برای لات پنجم:  70,000.00 افغانی
  6. مبلغ تضمین آفر برای لات ششم:  50,000.00 افغانی 
  7. مبلغ تضمین آفر برای لات ششم:  70,000.00 افغانی 

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۹:۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و تدارک تیل برای وسایط و جنراتورهای ضرورت پروژه ملی باغداری و مالداری

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تیل برای وسایط و . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۲:۳۴
Background image

پروژه اعمار(لات اول: اعمار 1,500 باب سبزخانه برای زون مرکز، شرق و جنوب شرق، لات دوم: اعمار 450 باب سبرخانه برای زون شمال و شمال شرق و لات سوم: اعمار 450 باب سبزخانه برای زون غرب و جنوب غرب)

شماره دعوت به داوطلبی:MAIL/ARTF/NHLP/NCB – HC-CW-2019-89/RE-BID

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۹:۴۳
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری قیچی جمع‌آوری جلغوزه

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –IMST-GO-2020-55

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و . . .

Back to tenders