داوطلبی فروش نبات طبی اوشی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست زراعت ولایت غزنی درنظر دارد نبات طبی اوشی که در ساحه کولخشه ولسوالی ګیلان،  ساحه لرگه الی قریه چینه مربوط ولسوالی مقر وساحات کوهای قریه جات الغزار و داود مربوط ولسوالی جاغوری موقعیت دارد از طریق داوطلبی به فروش برساند بنا بر این به اطلاع آنعده افراد واشخاص حقیقی یا حکمی  که خواهش خرید وجمع آوری شیره نباتات فوق الذکر را داشته باشد رسانیده می شود که از تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۳ الی ۲۱ زور درخواستی های خویش را به اینریاست ارایه،شرطنامه واسناد مورد ضرورت را اخذ نمایند.