تمدید معیاد دعوت به داوطلبی: سربند تورخیل واقع قریه انبار خانه ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

تمدید معیاد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IIFAD/CLAP-IC/NGR36/06012020/NCB

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی سربند تورخیل واقع قریه انبار خانه ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار از طریق روزنامه هشت صبح، اداره تدارکات ملی، ویب سایت این وزارت و ویب سایت اکبر به نشر رسانیده  بود، قرار بود آفرگشایی پروژه متذکره بتاریخ ۰۹ اسد سال ۱۳۹۹ به ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر دایر گردد، از اینکه تاریخ  متذکره مصادف به روزهای عید سعید اضحی بوده و رخصتی می‌باشد معیاد داوطلبی پروژه متذکره برای هفت روز بعدی الی تاریخ ۱۵ اسد ۱۳۹۹ تمدید گردید.

 شرکت‌های ساختمانی می‌توانند شرطنامه تمدید شده مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری(www.mail.gov.af  (و ویب سایت اکبر بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی ۱۵ اسد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۱۵ اسد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  (200,000.00) دو صد هزارافغانی می‌باشد.

اسناد

torkhil.pdf

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۱:۵۵
Background image

اعلان مجدد داوطلبی: کانال باز سازی ذخیره آب گردنه مزار واقع قریه دره سیغه ولسوالی سالنگ ولایت پروان

اعلان مجدد داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2-IC/PRN29/21032020/NCB

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۱:۴۸
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و ساخت ۱۵ باب گلخانه‌های دو کمانه به شکل ( match grand)

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/27042020/NCB

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۱:۳۴
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری ابزار باغداری برای ولایت ننگرهار

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/18042020/NCB

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام . . .

Back to tenders