تعدیل در میعاد اعلان داوطلبی پروژه تدارک، انتقال و توزیع وسایل مورد ضرورت احداث باغچه‌های خانگی و مکتبی برای ۱۱۹۰ خانم در ولسوالی‌های ولایت کابل

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

قبلأ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه تدارک، انتقال و توزیع وسایل مورد ضرورت احداث باغچه‌های خانگی و مکتبی برای ۱۱۹۰ خانم در ولسوالی‌های ولایت کابل تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/G02/99 را به اعلان داوطلبی سپرده که قرار بود جلسه آفرگشائی آن به تاریخ ۲۶-دلو-۱۳۹۸برگزارگردد؛ اما در مدت اعلان پروژه تمدید وارد گردیده است.

 بناء به اطلاع داوطلبان واجد شرایط می‌رساند، تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ ۲۸-دلو-۱۳۹۸ ارایه نمایند.

 آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ ۲۸۰،۰۰۰  افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت (طبق ماده هفده قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیر حفظ و مراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت www.npa.gov.af  داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌‎سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه را در سی‌دی یا فلش‌دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

با احترام

محمدالله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات