تعدیل برای دعوت درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کندهار

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

تعدیل برای دعوت درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کندهار

تعدیل در میعاد اعلان داوطلبی پروژه دعوت برای درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کندهار.

قبلأ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه دعوت برای درخواست نرخ دهی نهال‌های مثمر برای زون کابل تحت داوطلبی شماره AF-MAILEAT-205218-GO-RFQ  را به اعلان داوطلبی سپرده که قرار بود جلسه آفرگشائی آن به تاریخ ۰۵-حوت-۱۳۹۹ برگزار گردد،اما درمدت اعلان پروژه  تمدید وارد گردیده است.

 بناء به اطلاع داوطلبان واجد شرایط می‌رساند تا در پروسه درخواست نرخ دهی پروژه متذکره اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۱-حوت-۱۳۹۹ ارایه و قبل از ظهر به این اداره تسلیم نمایند.

و هم‌چنان شرط‌نامه را  می‌توانند از ریاست تدارکات این وزارت واقع جمال مینه کارته سخی کابل افغانستان به‌دست آورند.

زون کندهار تنها شامل ولایت کندهار می‌باشد.

یادداشت: اکثر نهال‌ها از قوریه خود همان ولایت خریداری می‌گردد.

با احترام

محمدالله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات

اسناد

qandahar_zone_elan.pdf