بست رتبه ۷ -------- مستری تراکتور

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۰:۵۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location

کابل

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :               مستری تراکتور

وزارت / اداره :             وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری

موقعـیـت :                    ناحیه 17 بادام باغ

بخش :              ریاست عمومی تحقیقات زراعتی

بـست :             ۷

گزارش به :                  مدیر بخش مربوطه

گزارش از :                  ندارد

کود :

هدف وظيفه :    ( پیش گیری از عوارض وسایل تخنیکی تراکتور )

 

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی :

  1. ترمیم وسایل تراکتور از نقطه نظر تخنیکی .
  2. وارسی از تراکتور و وسایل تخنیکی ان بعد از کارات یومیه .
  3. رویه و برخورد نیک با کارگران و کارمندان .
  4. اجرای سایر وظایف که از طرف مدیر بخش در مطابقت با قانون بوی سپرده میشود .

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم :

  • مقتضیات حداقل برای این بست،درماده(7)و(8) قانون کارکنان خدمات ملکی،ذکرگردیده است .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه‌ی ارسال درخواست:

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمههای مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی – جمال مینه اخذ نمایند.