بست رتبه ۷ -------- تراکتورچی

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۰:۵۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location

کابل

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :               تراکتورچی

وزارت / اداره :             ریاست زراعت ولایات

مــــوقعـیـت :                 کابل

بــــــــخــش :                 مدیریت میکانیزه

بــــــــــسـت :                 ۷

گـزارش به  :                 مدیرمربوطه

گــزارش از :                 ندارد

کــــــــــــود :

...........................................................................................................................................

هدف وظيفه :  ( وارسی از تراکتور و پرزه جات ان )

...........................................................................................................................................

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی :

  1. اماده ساختن تراکتور و وسایل مرتبطه ان جهت امورات کاری .
  2. اماده گی انجام وظیفه طبق هدایت امرین .
  3. برخورد نیک با امرین و پرسونل مربوطه .

...........................................................................................................................................

شرایط استخدام:

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از 18سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
  1. اهلیت و شایستگی را دارا باشد.
  2. بلدیت کامل در مسلک مربوطه .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه‌ی ارسال درخواست:

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمههای مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی – جمال مینه اخذ نمایند.