اعلام ۸ بست ریاست‌های مرکز وزارت

mail-admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۴ - ۱۱:۱۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ  ۰۴/۰۱/۱۳۹۸  الی   ۱۷/۰۱/۱۳۹۸  از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی - جمال مینه اخذ بدارند.

یادداشت: برای بدست آوردن لایحه وظایف هریک از بست‌ها به روی عنوان بست متذکره کلیک نماید.

شماره

عنوان بست

رتبه بست

ریاست

موقعیت

تعداد بست

شروع اعلان

ختم اعلان

۱

عمله خاکروب

۸

اداری

کابل ۱

۰۴/۰۱/۱۳۹۸

۱۷/۰۱/۱۳۹۸

۲

خادم مسجد

۸

اداری

کابل

۱

۰۴/۰۱/۱۳۹۸

۱۷/۰۱/۱۳۹۸

۳

دریور

۷

اداری

کابل

۱

۰۴/۰۱/۱۳۹۸

۱۷/۰۱/۱۳۹۸

۴

کارگر زراعتی فارم تحقیقات بادام باغ

۸

تحقیقات زراعتی

کابل

۱

۰۴/۰۱/۱۳۹۸

۱۷/۰۱/۱۳۹۸
۵ واترپمپ کار ۷ تحقیقات زراعتی کابل ۱ ۰۴/۰۱/۱۳۹۸ ۱۷/۰۱/۱۳۹۸
۶ خاک تکان لابراتوار ۸ تحقیقات زراعتی کابل ۱ ۰۴/۰۱/۱۳۹۸ ۱۷/۰۱/۱۳۹۸
۷ خانه سامان ۷ ترویج زراعتی کابل ۱ ۰۴/۰۱/۱۳۹۸ ۱۷/۰۱/۱۳۹۸
۸ محافظ قوریه پغمان ۸ منابع طبیعی کابل ۱ ۰۴/۰۱/۱۳۹۸ ۱۷/۰۱/۱۳۹۸