اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: اعمار سربند و کانال آبیاری در ولسوالی پشت رود

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت در نظر دارد تا قرارداد پروژه اعمار سربند و کانال آبیاری در ولسوالی پشت رود ولایت فراه را به شرکت ساختمانی یاسر بشیر دارنده جواز نمبر ( D-56897 ) به قیمت مجموعی مبلغ 13,430,197.00 ( سیزده میلیون و چهار صد و سی هزار و یک صد و نود و هفت) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به پروژه رشده زراعت و انکشاف روستایی وزارت زراعت واقع جمال مينه، چهاراهی کارتی سخی، کابل - افغانستان، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.