اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد: پروژه تدارک و نصب یک‌پایه ماشین پی سی آر ۷۵۰۰ برای لابراتوار مرکزی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به‌تاسی از ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک و نصب یک‌پایه ماشین پی سی آر ۷۵۰۰ برای لابراتوار مرکزی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G284/1400 را به محترم برادران یحیی حکیمی لمیتد دارای جواز نمبر (0101-8051) به قیمت مجموعی مبلغ (3,200,000) سه میلیون و دو صد هزار افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق‌الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله"ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات