اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد: پروژه تدارک و نصب سه پایه واتر پمپ زیرآبی مورد ضرورت پروژه کمربند سبز ریاست منابع طبیعی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله بهتاسی از ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک و نصب سه پایه واتر پمپ زیرآبی مورد ضرورت پروژه کمربند سبز ریاست منابع طبیعی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G285/1400را به شرکت محترم امید خورشید نورلمیتد دارنده جواز نمبر (21-01-2765) به قیمت مجموعی مبلغ (2,649,420) دو میلیون و ششصدو چهل ونه هزارو چهارصدو بیست افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق‌الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله ساحل

رئیس تهیه وتدارکات