اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری قدر واقع در قریه هیواد ولسوالی بلخ ولایت بلخ

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری قدر واقع در قریه هیواد  ولسوالی بلخ ولایت بلخ

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از حکم شماره ۵.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرط‌نامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری قدر واقع قریه هیواد ولسوالی بلخ ولایت بلخ تحت شماره تشخصیه  AF/MAIL/EAT-193067/M053-CW-RFB را به شرکت ساختمانی و انجینری افغان لایزرواباسین بهار(JV) دارنده جواز نمبرD-34716 و D-34409 قوای مرکز آبداره پلازه، مرکز کابل، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 017,874,533.6 (هفده میلیون و هشتصدو هفتادوجهار هزارو پنجصدو سی وسه اعشاریه شش  افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (۱۰) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری وفق احکام شماره ۵.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات

اسناد

dari_m053.pdf
english_m053.pdf