اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری زن‌بکان واقع قریه زن‌بکان ولسوالی دهدادی ولایت بلخ

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری زن‌بکان واقع قریه زن‌بکان ولسوالی دهدادی ولایت بلخ

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از حکم شماره ۵.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری زن‌بکان واقع قریه زن‌بکان ولسوالی دهدادی ولایت بلخ تحت شماره تشخصیه  AF/MAIL/EAT-192861/M066-CW-RFB  را به شرکت ساختمانی ادریس عبید دارنده جواز نمبرD-24128 خانه 684، سرک ۱۵، تایمنی، ناحیه ۱۰، مرکز کابل، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 24,135,900.10 (بیست و چهار میلیون و یک صدو سی و پنج هزار و نو صد اعشاریه ده افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (۱۰) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری وفق احکام شماره۵.۷۸  طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات

اسناد

zanbokan_irrigation_scheme.pdf
پروژه شبکه آبیاری زن‌بکان واقع قریه زن‌بکان ولسوالی دهدادی ولایت بلخ