اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه اعمار بندهای کوچک تنظیم آب یاره‌گی واقع قریه یاره‌گی ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تاسی از فقره ۲ ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CALP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، پروژه اعمار بندهای کوچک تنظیم آب یاره‌گی واقع قریه یاره‌گی ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار را با شرکت محترم ساختمانی انصار نجات دارای جواز نمبر (59254) آدرس- بگرامی مور حاجی عمیر دتیلو پمپ مرکز ننگرهار، جلال آباد ننگرهار افغانستان به قیمت مجموعی (1,270,784.2) یک میلیون و دوصدو هفتاد هزارو هفت صدوهشتاد چهاراعشاریه دوافغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم  CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اسناد

scan.pdf