اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: قرارداد ترمیم تعمیر معینیت زراعت و مالداری و ریاست عمومی ترویج زراعتی ولایت کابل

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تاسی از فقره ۲ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد ترمیم تعمیر معینیت زراعت و مالداری و ریاست عمومی ترویج زراعتی ولایت کابل دارای کود نمیر MAIL/PD/NCB/W/288/1400 را به شرکت انجنیری تخنیکی خدمات دارنده جواز نمبر(41971) واقع شهر جلال آباد، مرکز ننگرهار، جلال آباد، ننگرهار به قیمت مجموعی6,545,810.50  ( شش میلیون و پنجصد و چهل و پنج هزار و هشتصد و ده اعشاریه پنجاه افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله  "ساحل"

رئیس تدارکات