اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری ابزار جهت پشم‌ ریشی و جمع‌آوری کشمیره برای ولایات هرات و بلخ

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره 2 ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تهیه و خریداری ابزار جهت پشم‌ ریشی و جمع‌آوری کشمیره برای ولایات هرات و بلخ را با شرکت محترم تجارتی زمین شیرین دارای جواز نمبر (47817) آدرس-دارالامان ده دانا کابل، افغانستان به قیمت مجموعی (1,946,500.00) یک میلیون نو صدو چهل و شش هزارو پنجصد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.