اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار منزل دوم تعمیر لابراتوار خاک‌شناسی واقع فارم تحقیقات بادام باغ ولایت کابل

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد اعمار منزل دوم تعمیر لابراتوار خاک‌شناسی واقع فارم تحقیقات بادام باغ ولایت کابل دارای کود نمیر MAIL/PD/NCB/W/153/1400 را به شرکت ساختمانی و سرک‌سازی هارون توخی دارنده جواز نمبر(D-26244) واقع سرک ۳، سینما بهارستان، کارته پروان، مرکز کابل افغانستان به قیمت مجموعی6,482,924  ( شش میلیون و چهار صد و هشتاد و دو هزار و نه صد و بیست چهار افغانی ) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.