اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری رضا بند واقع قریه ده‌غازی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار

content_admin
اعمار شبکه آبیاری رضا بند واقع قریه ده‌غازی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار

تاریخ نشر

تاریخ ختم

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود: که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، اعمار شبکه آبیاری رضا بند واقع قریه ده‌غازی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار را با شرکت محترم ساختمانی شاین کریستال  دارای جواز نمبر (D-38242) آدرس- مقابل سرک 13 بازار ملا عزت سرک کمپنی پغمان کابل، افغانستان به قیمت مجموعی (11,940,629.45) یازده میلیون نصدو چهل هزارو ششصدو بیست نه اعشاریه چهل پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۸ - ۱۵:۲۶
Background image

Procurement of Rental Vehicle for HVCDSP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: 0620

Project Name: Horticulture Value Chain Development sector Project (HVCDSP)

General Information

1

Public . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۸ - ۱۵:۲۳
Background image

Procurement of Gas Heater with 10 Kg gas Ballon, Gas Ballon, Coal Heater, wood for Heater, Coal for Heater, fire extinguisher and first aid Kits for HVCDSP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: 0620

Project Name: Horticulture Value Chain Development sector Project (HVCDSP)

General Information

1

Public . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۴:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: قرارداد چندین پروژه اعمار دیوار محافظوی پکتیا، خوست و پنجشیر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد . . .

Back to tenders