آمریت سیستم تکنالوژی معلوماتی

mail-admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۰:۲۸

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف بست‌های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت سیستم تکنالوژی معلوماتی

بست:

۳

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست تکنالوژی معلوماتی

موقعیت بست:

کابل

تعداد بست:

۱

گزارشدهی به :

رئیس تکنالوژی معلوماتی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

کود بست:

۳۹-۹۰-۱۳-۳

تاریخ بازنگری:

14/7/1399

اندازۀ معاش:

اصل معاش بست + امتیاز پروژه تغییر قدم اول  ۶۳،۰۰۰  افغانی الی قدم پنجم  ۸۹،۹۴۴ افغانی

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. که با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، تلاش دارد تا با کمک به دهاقین کشور ، اقتصاد زراعتیِ مشروع افغانستان را احیاء، تولید و  بهره‌ برداری  را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور  تسهیل رشد پایدار، مدیریت و حفاظت نماید. زیربنا ها و سیستم‌ های آبیاری زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشیده و مارکیت ‌های محصولات زراعتی را توسعه داده و ظرفیت منابع بشری را بالا ببرد. هدف نهایی وزارت زراعت کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین مصؤونیت  غذایی برای تمام مردم است. بنابر آن جهت افزایش بهره برداری، تولید و تمرکز بالای محصولات زراعتی که دارای مزیت هستند با استفاده از روش های مناسب تقویت بیشتر یابد.

هدف وظیفه:

 فعال نگهداشتن و توسعه سیستم های تکنالوزی معلوماتی وزارت.

وظایف تخصصی:

 1. تطبیق پلان معیاری سازی سیستم ها، انکشاف سرور روم، پاور روم و نظارت دوامدار بر آن
 2. نصب و تنظیم سیستم عامل های سرور و لینکس، عیب یابی و در یافت راه حل سرورها و مسائل مربوط به عملکرد نرم افزار مربوطه
 3. تنظیم و مدیریت (SAN / PAN)، ایجاد مراقبت سرورها، ذخیره سازی و تجهیزات SAN
 4. پیکر بندی انتی ویروس مرکزی و حصول اطمینان از فعال بودن برنامه ضد وایروس در همه سرورها و کمپیوترهای وزارت
 5. چیک روزانه لاگ های سرور ها و کنترول درجه حرارت سرور روم و پاور روم
 6. نصب، ‌عیار سازی و مدیریت سرور ها و نظارت دوامدار از فعالیت انها
 7. نصب، عیار سازی و نگهداری ایمیل سرور و ایجاد ایمل ادرس های رسمی وزارت
 8. نگهداری Active directory  و نصب و عیار سازی رولهای سرور مورد ضرورت
 9.  Backup روزانه ، هفته وار و ماهوار سرور ها و ایجادSite  Disaster Recovery
 10. برنامه ریزی و فعال نگهداشتن پروگرام ها(نرم افزار)، مدیریت حساب های  سایر دفاتر که در سرور ها ایجاد میشوند
 11. بروز (Update) ساختن سیستم ها و سرور ها (Update & Upgrade)
 12. نصب و فعال سازی سرور ها مورد نیاز شعبات و پروژه های همکار وزارت و حصول اطمینان از فعال بودن انها
 13. نظارت و حصول اطمینان از فعال بودن سیستمهای برق (جنراتور ، ترانسفرمر UPS ) مورد نیاز سرور روم به طور ۲۴ ساعته
 14. نظارت دوام دار از فعال بودن کمره های IP‌ و ریکارد های انها در کمره سرور ریاست تکنالوژی معلوماتی
 15. همکاری در ترتیب و تنظیم پروپوزل ها برای پروژه های پلان شده در توسعه تکنالوژی معلوماتی در مرکز و ولایات

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. انکشاف و انتقال مهارت‌های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش‌های جریان کار به کارکنان مربوط؛
 3. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز‌‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت آن‌ها؛
 4. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های مربوط؛
 5. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی با وزارت مخابرات و دیگر بخش های ذیربط در بخش های ایمیل سرور و مسایل مربوط به ویب سایت وزارت
 2. همانگی با آمریت های شبکه و خدمات تکنالوژی معلوماتی، مدیریت عمومی حکومتداری الکترونیکی و سایر بخش های زیربط جهت ارایه خدمات به اسرع وقت

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: (کمپیوتر ساینس، انجنیر تیلی کمونیکشین، تکنالوژی معلوماتی و مخابرات، انجنیر کمپیوتر، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، انجنیر برنامه های کمپیوتری، سیستم های معلوماتی) و به دارنده گان درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

مهارت­ های لازم:

 1.  تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

 1. (5) نمرامتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت
 2.  (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده و یا از ویب سایت وزارت زراعت، Jobs.af و Acbar.org بدست آورده و به ایمیل آدرس HR.Recruitment@mail.gov.af   فورم را ارسال نمایند.

اسناد

فورم درخواستی