همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۵:۳۲
Background image

آمریت مالداری و صحت حیوانی

. . .

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت مالداری و صحت حیوانی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۵:۲۷
Background image

آمریت احصائیه ارقام و معلومات(ولایت -فراه-بلخ- پروان-ننگرهار)

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمریت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۵:۷
Background image

آمریت تصدیق دهی تخم‌های بذری هلمند

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

آمریت تصدیق دهی تخم‌های بذری هلمن . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۱۱:۲۵
Background image

آمریت تنظیم پارک های ملی

. . .

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت تنظیم پارک های ملی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۱۱:۱۴
Background image

آمریت پلان و تطبیق برنامه های منابع طبیعی

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت پلان و تطبیق برنامه های . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۱۱:۱۲
Background image

آمریت کنترول و جلوگیری از توسعه صحرا

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت کنترول و جلوگیری از توسعه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۱۱:۶
Background image

آمریت استخدام

لایحه وظایف بست­‌های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت استخدام

بس . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۱۱:۲
Background image

آمریت تنظیم و توسعه باغداری

. . .

لایحه وظایف بست­‌های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت تنظیم و توسعه باغداری

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۱۰:۵۸
Background image

آمریت ساحه حفاظت شده ولسوالی واخان

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت ساحه حفاظت شده ولسوالی . . .

Pagination