فصل برداشت توت زمینی در کابل آغاز شد

mail-admin
Sat, May 29 2021 10:17 AM
فصل برداشت توت زمینی در کابل آغاز شد.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در کشت‌زارهای فارم تحقیقاتی بادام‌باغ جهت تحقیق و راهنمایی باغداران و دهقانان و هم‌چنان کسب تجارب محصلان انستیتیوت‌های زراعت و پوهنځی زراعت کشور، شش ورایتی یا نژاد توت زمینی را به هدف برداشت حاصل بیشتر از مساحت کم با سیستم‌های آبیاری قطره‌یی کشت کرده است که حاصلات این کشت‌زارها آماده برداشت شده و نتیجه‌ی آن نیز قناعت‌بخش است.

Latest news

Wed, Aug 11 2021 5:29 PM
Background image

Holding a Meeting on Collecting Horticultural Products

Asad 20; August 11, 2021
A meeting on how to collect horticultural products was held at the Ministry of Agriculture campus with presence of Shirshah Amiri, deputy minister of. . .

Mon, Aug 09 2021 2:12 PM
Background image

The first phase of Daikundi Valley Natural Resources Management Project completed

Asad 18: August 9, 2021
The Forest Rehabilitation Project, which was started by Directorate of Agriculture in cooperation with Aga Khan Foundation on May 1, 2019 to boost ecosystem has. . .

Mon, Aug 09 2021 12:36 PM
Background image

Three vegetable and fruit processing centers equipped in Balkh

Asad 18: August 9, 2021
Balkh Directorate of Agriculture, through a program to support to national priority program 2, with joint investment of 30% of the private sector and 70% of the. . .

BACK TO NEWS