به کرایه دهی تعمیر خبازی کوچک ملکیت ریاست سیلوی مرکز

mail-admin

Publish Date

Closing Date

Location کابل

ریـاست سـیـــلوی مرکــــز

معاونیت اداری

مدیریت عمومی خدمات

ریاست سیلوی مرکز در نظر دارد که، تعمیر خبازی کوچک ملکیت این ریاست را به مساحت ۹۵/۲۱۷ یک طبقه می‌باشد به مدت سه سال به گونه‌ی که ماهوار به مبلغ ۱۵۱۳۰۰ افغانی به کرایه بدهد.

موسسات٬ ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی واجد شرایط، که خواهش کرایه گرفتن آنرا بالاتر از مبلغ متذکره داشته باشنــــــــد، می‌توانند درخواستی خویش را سر از نشر این اعلان  الی ۲۱ روز به مدیریت عمومی خدمات سیلوی مرکز بسپارند. شرطنامه را از ریاست سیلوی مرکز بدست آورده و تضمین‌ نقدا اخذ می‌گردد.

 بااحترام

سیدعنایت الله (هاشمی)

 رئیس سیلوی مــرکز

More tenders

Tue, Feb 11 2020 11:09 AM
Background image

REoI for hiring of consultant to complete the Design, Estimation and Specification of two different cold storages at different Airports/Provinces

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

For hiring of consultant to complete the Design, Estimation and Specification of two different cold storages at different Airports/Provinces  

Pu . . .

Mon, Jan 27 2020 9:14 AM
Background image

Procurement of Goods for Supply of Office Equipments of SGRP/MAIL

. . .

1

Reference Number

MAIL/ARTF/SGRP/RFQ-GO-2019-005

2

Project Name

Strategic Grain Reserve Project (SGRP)

Wed, Jan 22 2020 2:58 PM
Background image

I-Dairy industry development, 11- Fishery development program and III- Small ruminant development program in all provinces of Afghanistan

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

For hiring of consultant to conduct feasibility, study of the I- Dairy industry development, II- fishery development program and III- small ruminant . . .

Back to tenders