به کرایه دهی تعمیر خبازی کوچک ملکیت ریاست سیلوی مرکز

mail-admin

Publish Date

Closing Date

Location کابل

ریـاست سـیـــلوی مرکــــز

معاونیت اداری

مدیریت عمومی خدمات

ریاست سیلوی مرکز در نظر دارد که، تعمیر خبازی کوچک ملکیت این ریاست را به مساحت ۹۵/۲۱۷ یک طبقه می‌باشد به مدت سه سال به گونه‌ی که ماهوار به مبلغ ۱۵۱۳۰۰ افغانی به کرایه بدهد.

موسسات٬ ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی واجد شرایط، که خواهش کرایه گرفتن آنرا بالاتر از مبلغ متذکره داشته باشنــــــــد، می‌توانند درخواستی خویش را سر از نشر این اعلان  الی ۲۱ روز به مدیریت عمومی خدمات سیلوی مرکز بسپارند. شرطنامه را از ریاست سیلوی مرکز بدست آورده و تضمین‌ نقدا اخذ می‌گردد.

 بااحترام

سیدعنایت الله (هاشمی)

 رئیس سیلوی مــرکز

More tenders

Fri, Sep 13 2019 5:03 PM
Background image

CONSTRUCTION OF KHAK-E-SAFEED MAIN CANAL WEIR AND INTAKE

1

Reference Number

MAIL/UNDP/CBARD/NCB/CONS-2019-024

2

Name of Project

Community Based Agriculture and Rural . . .

Fri, Sep 13 2019 4:01 PM
Background image

CONSTRUCTION OF PUSHT-E-ROOD MAIN CANAL WEIR AND INTAKE

1

Reference Number

MAIL/UNDP/CBARD/NCB/CONS-2019-023

2

Name of Project

Community Based Agriculture and Rural . . .

Sun, Sep 08 2019 10:54 AM KABUL
Background image

ADDENDUM to Procurement of Design, Supply and Installation of Grain Steel Silo for Kabul Province

 

ADDENDUM No: to IFB No - SGRP-CS-2019-0010

Procurement of Design, Supply and Installation of Grain Steel Silo for Kabul Province

Strategic Grain Reserve Project (SGRP)

Loan . . .

Back to tenders