دعوت به داوطلبی: استخدام Agribusiness Enterprise

mail-admin

Publish Date

Closing Date

دعوت به داوطلبی اظهار علاقه‌مندی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/HVCDSP/ABE-001  

پروژه HVCDSP از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه استخدام Agribusiness Enterprise  ضرورت پروژه  HVCDSP اشتراک نمایند. بنآ از تمام داوطلبان علاقمند خواهشمندیم تا  اظهار علاقمندی ( EOI) را در فلش دسک  به شکل رایگان از پروژه HVCDSP و یا از ویب سایت وزارت زراعت آبیاری و مالداری( www.mail.gov.af)  و یا از ویب سایت تدارکات ملی (www.npa.gov.af) به دست آورده اظهار علاقمندی (EOI)خویش را طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز پنجشنبه  تاریخ 10/ اکتوبر 2019 به پروژه HVCDSP منزل دوم تعمیر همیشه بهار وزارت زراعت آبیاری و مالداری ارایه نماید .

 

More tenders

Mon, May 18 2020 12:33 PM
Background image

Procurement of Equipment for Farmer Learning and Resource Center (FLRC) for Horticulture Component of NHLP

Country: Afghanistan

Project ID: P143841

Project Name: National Horticulture and Livestock Project (NHLP)

General Information

1

Publication . . .

Mon, May 18 2020 12:32 PM
Background image

Procurement of Stable Improvement Package for Livestock Component of NHLP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: P143841

Project Name: National Horticulture and Livestock Project (NHLP)

General Information

1

Publication . . .

Mon, May 18 2020 12:24 PM
Background image

Procurement of Bio Control Agent for Horticulture Component of NHLP/MAIL

Country: Afghanistan

Project ID: P143841

Project Name: National Horticulture and Livestock Project (NHLP)

General Information

1

Publication . . .

Back to tenders