دعوت به داوطلبی: استخدام Agribusiness Enterprise

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی اظهار علاقه‌مندی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/HVCDSP/ABE-001  

پروژه HVCDSP از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه استخدام Agribusiness Enterprise  ضرورت پروژه  HVCDSP اشتراک نمایند. بنآ از تمام داوطلبان علاقمند خواهشمندیم تا  اظهار علاقمندی ( EOI) را در فلش دسک  به شکل رایگان از پروژه HVCDSP و یا از ویب سایت وزارت زراعت آبیاری و مالداری( www.mail.gov.af)  و یا از ویب سایت تدارکات ملی (www.npa.gov.af) به دست آورده اظهار علاقمندی (EOI)خویش را طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز پنجشنبه  تاریخ 10/ اکتوبر 2019 به پروژه HVCDSP منزل دوم تعمیر همیشه بهار وزارت زراعت آبیاری و مالداری ارایه نماید .