همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۹:۳۵
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک 37 قلم  مواد کیمیاوی و تجهیزات لابراتواری مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G97/1402:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۱:۳۷
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک یک پایه ماشین PCR  مورد ضرورت لابراتوار مرکزی ریاست صحت حیوانی

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G98/1402

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۱۰:۷
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک6268 دوزواکسین رابیز(مرض سک دیوانه) مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G95/1402:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۹:۵۹
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک 112 قلم ریجنت ها،کیت های تشخیصیه و مواد کیمیاوی برای لابراتوار های مرکزی و ولایتی مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G96/1402:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۹ - ۹:۰
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه ایجاد و ترمیم پنج باب سردخانه عصری غیر فعال کشور تحت 3 لات

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/90/01-02-03/1402/R

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۷ - ۹:۱۰
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک2000 لیترآفت کش دلتامترین ULV ضرورت ریاست حفاظه نباتات و قرنطین

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G94/1402:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۷ - ۸:۵۰
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک2000 لیترآفت کش دلتامترین ULV

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G94/1402:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰ - ۹:۲۵
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک ۴ قلم جنس (چای، چاکلیت، صابون و پودر )

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G75/1402:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۶ - ۱۳:۱۵
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک 11 قلم مواد خوراکه حیوانی بقه گاوهای نسلی مورد ضرورت ریاست مالداری

 دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G93/1402:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

Pagination