همه داوطلبی ها

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۸ - ۱۲:۳۶
Background image

دعوت به داوطلبی: تدارک دو قلم مواد محروقاتی (مقدار8035 سیر چوب بلوط ومقدار 35304 کیلو گاز مایع) مورد ضرورت شعبات وزارت زراعت آبیاری ومالداری

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G89/1401:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۸ - ۱۲:۳۳
Background image

دعوت به داوطلبی: خریداری دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G85/1401/Rebid:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۸ - ۱۲:۳۰
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک ۴۴ قلم قرطاسیه باب بشمول رنگ های پرنتر و کاپیر مورد ضرورت ریاست اداری

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی:  MAIL/PD/NCB/G84/1401/Rebid

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ - ۱۱:۴۴
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک ۵ قلم خوراکه حیوانی جهت تغذیه بقه گاو های نسلی لابراتوار پروسس سپرم منجمد

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G88/1401:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ - ۱۱:۴۰
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک ۹ قلم اجناس وخدمات جهت تجهیز مجدد پاور روم و مصؤنیت برق سرور روم مرکزی وزارت

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G86/1401:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ - ۱۱:۳۳
Background image

دعوت به داوطلبی: تدارک ۲۳ قلم اجناس شامل نایتروجن مایع وادویه جات

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G87/1401

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۰ - ۹:۱۷
Background image

تعدیل تاریخ اعلان داوطلبی پروژه تدارک دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر دارای ریفرنس نمبر  MAIL/PD/NCB/G85/1401از تاریخ ۱۰ میزان به تاریخ ۱۲ میزان ۱۴۰۱

تعدیل تاریخ اعلان داوطلبی پروژه تدارک دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر دارای ریفرنس نمبر  MAIL/PD/NCB/G85/1401از تاریخ ۱۰ میزان به تاریخ ۱۲ . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۰ - ۱۵:۱
Background image

دعوت به داوطلبی: تدارک ۴۴ قلم قرطاسیه باب بشمول رنگ های پرنتر و کاپیر

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی:  MAIL/PD/NCB/G84/1401

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۰ - ۱۴:۵۰
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه خریداری دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/G85/1401:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی . . .

Pagination