همه داوطلبی ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۱ - ۱۰:۴۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک دو قلم مواد محروقاتی، 11470 سیر چوب سوخت و 45200 کیلو گاز مایع مورد ضرورت شعبات وزارت زراعت آبیاری و مالداری

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک دو قلم مواد محروقاتی . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۷ - ۱۰:۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک85 قلم وسایل ،پرزه جات وترمیمات  ماشین آلات زراعتی موردضرورت ریاست میکانیزه زراعتی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک85 قلم وسایل ،پرزه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۴ - ۱۱:۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک229 قلم پرزه جات تراکتورهای مختلف النوع،ماشین آلات زراعتی و روغنیات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک229 قلم پرزه جات . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۱ - ۱۰:۱۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: یک پایه ماشین PCR مورد ضرورت لابراتوار مرکزی ریاست صحت حیوانی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا تدارک یک پایه ماشین PCR مورد . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۷ - ۱۰:۲۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک 75 قلم قرطاسیه به شمول رنگ های پرنتر و کاپیر مورد ضرورت شعبات وزارت زراعت

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 75 قلم قرطاسیه به . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۶ - ۱۰:۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک 552 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 552 قلم پرزه جات . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۴ - ۱۰:۴۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر، نصب واتر پمپ 3 انچ و نصب سیستم سولری

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه حفر . . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۰:۱۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: ایجاد و ترمیم پنج باب سردخانه عصری غیر فعال کشور تحت 3 لات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد ایجاد و . . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۹:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک2000 لیترآفت کش دلتامترین ULV

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک2000 لیترآفت کش . . .

Pagination