همه داوطلبی ها

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۰:۲۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تهیه و خریداری نهال‌ها, سامان آلات زراعتی و کودهای کیمیاوی سیاه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه سکتوری . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۰:۱۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: پروژه اعمار ۱ پلچک و ۲۱۰ متر کانال قریه آبگرمک، اعمار ۳۲ متر دیوار محافظوی قریه توتک و اعمار ۱۸۰ متر کانال در قریه پیتو ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی، وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری در نظر . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۰:۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: لات دوم: تهیه تدارک کود کیمیاوی نوع DAP و کم مصر (MICRONUTRIENT) برای ولایت ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۰:۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: لات اول: تهیه و تدارک لوازم تنظیم تلفیقی آفات و ادویه کیمیاوی (Agrochemicals) برای ولایت ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۹:۵۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: لات اول: تهیه و تدارک لوازم تنظیم تلفیقی آفات و ادویه کیمیاوی (Agrochemicals)، لات دوم: تدارک کود کیمیاوی نوع DAP و کم مصر (Micronutrient)، لات سوم: تدارک لوازم باغ‌داری (Horticulture Tools) برای ولایات فراه و بادغیس

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدین‌و سیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۹ - ۱۱:۲۱
Background image

دعوت به داوطلبی: تدارک ۱۵ قلم اجناس و وسایل تکنالوژی معلوماتی جهت وصل نمودن ریاست‌های زراعت ولایات به سیستم (VoIP)

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G77/1400

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۱۱:۲۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری ۱۰۰ عراده موترسایکل برای ولایات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۱۱:۵
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تهیه و تدارک یک مقدار تخم بذری برای کشت میانه (Intercrop Seeds) ضرورت بخش تخنیکی پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی برای ولایات فراه، بادغیس و ننگرهار

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/UNDP/CBARD-W/NCB/GO-2021-001

پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک یک مقدار تخم . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۸
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک، انتقال و توزیع ۱۳ قلم وسایل مورد ضرورت احداث باغچه‌های خانه‌گی و مکتبی برای ۳۲۶۲ خانم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G-5/1400:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه . . .

Pagination